Razpoznavanje vzorcev

Opis predmeta

 • Uvod: definicije, oblike vzorcev, razpoznavanje vzorcev z razvrščanjem in analizo, uporaba metod razpoznavanja vzorcev v gospodarstvu, prometu, medicini, robotiki, bančništvu, kriminalistiki, pri komunikaciji človek-stroj ipd.
 • Predobdelava vzorcev: obnavljanje, izboljšanje kakovosti, normalizacija.
 • Razčlenjevanje vzorcev: zasnova, razčlenjevanje vidnih vzorcev, razčlenjevanje slušnih vzorcev.
 • Značilke vzorcev: hevristični in matematični postopki določanja značilk.
 • Analiza primernosti opisa področja uporabe z učno množico vzorcev: mere razdalje med vzorci, preizkus rojenja vzorcev, »izrazita« in »neizrazita« definicija rojenja, postopki iskanja rojev, »globoko« učenje generativnih modelov.
 • Razvrščanje vzorcev: razvrščanje vektorjev vrednosti značilk s prileganjem, odločanjem, sklepanjem in umetnimi nevronskimi omrežji; razvrščanje nizov vrednosti značilk z dinamičnim programiranjem in prikritimi Markovovimi modeli; razvrščanje grafnih struktur s prileganjem; razvrščanje ob upoštevanju soodvisnosti vzorcev.
 • Kombiniranje in zlivanje razvrščevalnikov.

Cilji in kompetence

Seznaniti študenta z naprednimi matematičnimi in računalniškimi metodami razpoznavanja vzorcev z razvrščanjem in analizo.

Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,
 • individualne konzultacije,
 • seminarski projekti.

Predvideni študijski rezultati

Po zaključku predmeta bo študent zmožen izkazati znanje in razumevanje iz:

 • gradnje sistemov, ki temelje na razpoznavanju signalov iz okolja,
 • modeliranja določenih razumskih zmožnosti človeka (zaznavanje in spoznavanje okolja, učenje),
 • sodobnih metod razčlenjevanja, luščenja značilk, rojenja in razvrščanja vzorcev.

Med študijem pri tem predmetu bo pridobil ali nadgradil prenosljive spretnosti, kot so:

 • uporaba informacijske tehnologije: uporaba razvojnih orodij (OpenCV, Weka Data Mining Toolkit), okolij za programiranje (Matlab, GNU Compiler Collection, Netbeans), programskih jezikov (Matlab, C++, Java),

reševanja problemov: analiza problema, načrtovanje algoritma, implementacija programa in testiranje programa.

Reference nosilca

 • Dobrišek S, Žibert J, Pavešić N, Mihelič F (2009) An edit-distance model for the approximate matching of timed strings. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 31:736-741
 • Gajšek R, Mihelič F, Dobrišek S (2013) Speaker state recognition using an HMM-based feature extraction method. Computer speech & language, 27:135-150
 • Križaj J, Štruc V, Dobrišek S (2013) Towards robust 3D face verification using Gaussian mixture models. International journal of advanced robotic systems, 9:1-11
 • Dobrišek S, Gajšek R, Mihelič F, Pavešić N, Štruc V (2013) Towards efficient multi-modal emotion recognition. International journal of advanced robotic systems, 10:1-10
 • Justin T, Mihelič F, Dobrišek S (2014) Intelligibility assessment of the de-identified speech obtained using phoneme recognition and speech synthesis systems, Lecture Notes in Computer Science – Springer Verlag, 8655:529-536.

Temeljni viri in literatura

 • Pavešić , N (2012) Razpoznavanje vzorcev : uvod v analizo in razumevanje vidnih in slušnih signalov –  3., popravljena in dopolnjena izdaja,  Založba FE in FRI, Slovenija
 • Murphy , KP (2012) Machine learning: a probabilistic perspective, MIT Press, Cambridge, MA
 • Theodoridis S, Koutroumbas K (2009) Pattern Recognition, Fourth Edition, Academic Press
 • Bishop, CM (2009) Pattern recognition and machine learning, Springer, New York

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411