Studijska in snemalna tehnika

Opis predmeta

Video signali:

 • zgodovina razvoja različnih tehnologij beleženja slike in gibljive slike,
 • formati slik (SD in HD) in pikslov, formati svetlobnih tipal,
 • lastnosti in pomanjkljivosti svetlobnih tipal (resolucija, bitna globina, dinamičen razpon, svetlobna občutljivost, šum, časovna resolucija, bayer vzorec, barvna interpolacija, antialiasing, demosaicing),
 • razlike med analogno in digitalno tehnologijo beleženja slike, negativ/pozitiv proces,
 • pomnilniški mediji in formati za arhiviranje slike in zvoka (prednosti in slabosti),
 • koncept mešanja video signalov pri linearnih in nelinearnih sistemih (maskirni signal, video mešalna miza, nelinearna montaža),
 • televizijska kamera (lastnosti, sestavni deli, funkcionalnost, goriščna razdalja, fokus, tehnike snemanja) osvetlitev, zaslonka, zaklop, EV, svetlomer, globinska ostrina, napake leč,
 • luč, svetlobni efekti, barvna temperatura, izvori svetlobe in njihov barvni spekter, filtri in njihova uporaba, bliskovni pribor,
 • osvetljevanje subjekta in objekta, število in tip luči, dosvetljevanje, odbojniki, merjenje luči proti izvoru svetlobe, usklajevanje več izvorov svetlobe.

Audio signali:

 • delovanje mikrofona, tipi in nameni mikrofonov
 • oprema za snemanje in predvajanje zvoka
 • urejanje zvočnega zapisa
 • mešalna in kontrolna oprema
 • efekti
 • pristopi k snemanju zvoka

Akustika:

 • princip delovanja studia (naprave in viri v studiu, način mešanje videa in avdia,
 • naprave za arhiviranje slike in zvoka
 • moduli za oddajanje signalov (radiodifuzijski, oddajanje v splet).

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti z zgradbo, delovanjem, možnostmi in omejitvami naprav v avdio-video produkciji. Predmet obravnava  osnovne lastnosti naprav v AV produkciji ter teorijo snemalnih tehnik. Študentje se seznanijo z različnimi vrstami AV produkcije ter postopki in konfiguracijami studijske tehnike. Skozi obravnavo  osnov akustike spoznajo tudi osnove zvoka za video. Teoretična znanja se dopolnjujejo z obravnavo navedenih tematik na laboratorijskih vajah, kjer se študentje seznanijo s praktično uporabo studijske tehnike in pristopov snemanja.

Metode poučevanja in učenja

– predavanja

– praktični prikaz z opremo

– delo v parih in skupinah z opremo, delo na terenu

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu  naj bi bili študenti zmožni:

 • Predstaviti delovanje naprav studijske in snemalne tehnike s stališča načina zajema vsebin (avdio in video signalov) in povezljivosti z drugimi napravami
 • Načrtovati in izvesti oddajanje avdio-video signalov v živo z mešanjem več izvorov signalov in formatov
 • Načrtovati in izvesti ustrezno shranjevanje avdio in video vsebin
 • Razložiti osnove akustike prostora in akustično postavitev v praksi

Reference nosilca

 1. PESEK, Matevž, GODEC, Primož, POREDOŠ, Mojca, STRLE, Gregor, GUNA, Jože, STOJMENOVA DUH, Emilija, POGAČNIK, Matevž, MAROLT, Matija. Introducing a dataset of emotional and color responses to music. V: WANG, Hsin-Min (ur.), YANG, Yi-Hsuan (ur.), LEE, Jin Ha (ur.). Proceedings of the 15th Conference of the International Society for Music Information Retrieval, ISMIR 2014, October 27-31, 2014, Taipei, Taiwan. [S. l.: s. n.]. cop. 2014, str. 355-360, ilustr.  [COBISS.SI-ID 1536034499]
 2. Volk Mojca, Guna Jože, Kos Andrej, Bešter  Janez. Quality-assured provisioning of IPTV services within the NGN environment. IEEE Communications Magazine, 2008. vol. 46, issue
 3. PESEK, Matevž, GODEC, Primož, POREDOŠ, Mojca, STRLE, Gregor, GUNA, Jože, STOJMENOVA DUH, Emilija, POGAČNIK, Matevž, MAROLT, Matija. Introducing a dataset of emotional and color responses to music. V: WANG, Hsin-Min (ur.), YANG, Yi-Hsuan (ur.), LEE, Jin Ha (ur.). Proceedings of the 15th Conference of the International Society for Music Information Retrieval, ISMIR 2014, October 27-31, 2014, Taipei, Taiwan. [S. l.: s. n.], cop. 2014, str. 355-360, ilustr.
 4. GUNA, Jože, ŠUŠTAR, Jan, STOJMENOVA DUH, Emilija, KOS, Andrej, POGAČNIK, Matevž. A study of interaction modalities of an interactive multimedia system. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2014, letn. 81, št. 4, str. 214-221, ilustr.
 5. STOJMENOVA DUH, Emilija, GUNA, Jože, POGAČNIK, Matevž, SODNIK, Jaka. Applications of paper and interactive prototypes in designing telecare services for older adults. Journal of medical systems, ISSN 0148-5598, Apr. 2016, vol. 40, no. 4, str. 1-7, ilustr.

Temeljni viri in literatura

 1. Alec Nissbet, The Sound Studio, Focal Press, 2000 reprinted, 0-240-51395-9
 2. Michael Robin, Michel Poulin, McGraw-Hill, 2000, 0-07-135581-2
 3. John Watkinson, The MPEG handbook: MPEG1, MPEG2, MPEG4 Part10/H.264/AVC included., second edition 2004,  Focal Press, 0-240-80578 X
 4. E.P.J. Tozer, Broadcast Engineers's Refernece Book, 2004, 0-2405-1908-6

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411