Studijska in snemalna tehnika

Opis predmeta

Video signali:

 • zgodovina razvoja različnih tehnologij beleženja slike in gibljive slike,
 • formati slik (SD in HD) in pikslov, formati svetlobnih tipal,
 • lastnosti in pomanjkljivosti svetlobnih tipal (resolucija, bitna globina, dinamičen razpon, svetlobna občutljivost, šum, časovna resolucija, bayer vzorec, barvna interpolacija, antialiasing, demosaicing),
 • razlike med analogno in digitalno tehnologijo beleženja slike, negativ/pozitiv proces,
 • pomnilniški mediji in formati za arhiviranje slike in zvoka (prednosti in slabosti),
 • koncept mešanja video signalov pri linearnih in nelinearnih sistemih (maskirni signal, video mešalna miza, nelinearna montaža),
 • televizijska kamera (lastnosti, sestavni deli, funkcionalnost, goriščna razdalja, fokus, tehnike snemanja) osvetlitev, zaslonka, zaklop, EV, svetlomer, globinska ostrina, napake leč,
 • luč, svetlobni efekti, barvna temperatura, izvori svetlobe in njihov barvni spekter, filtri in njihova uporaba, bliskovni pribor,
 • osvetljevanje subjekta in objekta, število in tip luči, dosvetljevanje, odbojniki, merjenje luči proti izvoru svetlobe, usklajevanje več izvorov svetlobe.

Audio signali:

 • delovanje mikrofona, tipi in nameni mikrofonov
 • oprema za snemanje in predvajanje zvoka
 • urejanje zvočnega zapisa
 • mešalna in kontrolna oprema
 • efekti
 • pristopi k snemanju zvoka

Akustika:

 • princip delovanja studia (naprave in viri v studiu, način mešanje videa in avdia,
 • naprave za arhiviranje slike in zvoka
 • moduli za oddajanje signalov (radiodifuzijski, oddajanje v splet).

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti z zgradbo, delovanjem, možnostmi in omejitvami naprav v avdio-video produkciji. Predmet obravnava  osnovne lastnosti naprav v AV produkciji ter teorijo snemalnih tehnik. Študentje se seznanijo z različnimi vrstami AV produkcije ter postopki in konfiguracijami studijske tehnike. Skozi obravnavo  osnov akustike spoznajo tudi osnove zvoka za video. Teoretična znanja se dopolnjujejo z obravnavo navedenih tematik na laboratorijskih vajah, kjer se študentje seznanijo s praktično uporabo studijske tehnike in pristopov snemanja.

Metode poučevanja in učenja

– predavanja

– praktični prikaz z opremo

– delo v parih in skupinah z opremo, delo na terenu

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu  naj bi bili študenti zmožni:

 • Predstaviti delovanje naprav studijske in snemalne tehnike s stališča načina zajema vsebin (avdio in video signalov) in povezljivosti z drugimi napravami
 • Načrtovati in izvesti oddajanje avdio-video signalov v živo z mešanjem več izvorov signalov in formatov
 • Načrtovati in izvesti ustrezno shranjevanje avdio in video vsebin
 • Razložiti osnove akustike prostora in akustično postavitev v praksi

Temeljni viri in literatura

 1. Alec Nissbet, The Sound Studio, Focal Press, 2000 reprinted, 0-240-51395-9
 2. Michael Robin, Michel Poulin, McGraw-Hill, 2000, 0-07-135581-2
 3. John Watkinson, The MPEG handbook: MPEG1, MPEG2, MPEG4 Part10/H.264/AVC included., second edition 2004,  Focal Press, 0-240-80578 X
 4. E.P.J. Tozer, Broadcast Engineers's Refernece Book, 2004, 0-2405-1908-6

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411