Telekomunikacijski protokoli

Opis predmeta

Protokol, protokolni osebki, sintaksa in semantika protokolnih sporočil. Protokolni sklad (principi, model OSI, protokolni sklad TCP/IP, komunikacijske ravnine). Povezavnost in pripadajoče signalizacija. Zanesljivost prenosa, zaznava in odprava napak. Osnove krmiljenja pretoka in zamašitev. Zapisovanje podatkov in podatkovnih struktur ter tvorba sporočil.

Postopki razvoja programske opreme, formalna specifikacija, implementacija in verifikacija protokolov. Standardizacija komunikacijskih sistemov in protokolov.

Spletni protokoli in API-ji.

Zgledi protokolov in podrobnejša obravnava izbranih aplikacijskih protokolov v Internetu. Osnove tehnologije blokovnih verig.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je zagotoviti poznavanje in razumevanje principov in metod prenosa sporočil skozi telekomunikacijski sistem, osnove telekomunikacijskih storitev in protokolov ter protokolnih skladov. Sposobnost razumevanja specifikacije protokolov. Poznavanje nekaterih metod in protokolov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Projektno delo. Vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti in opisati temeljna načela delovanje komunikacijskih protokolov,

– razlikovati med sintakso in semantiko protokolnih sporočil in razlike pojasniti na primerih HTTP REST,

– poiskati zglede in s primeri konkretnih protokolov pojasniti temeljna načela komunikacijskih protokolov,

-uporabiti formalne pristope s SDL in UML za načrtovanje in opis enostavnega protokola,

– ovrednotiti različne dejanske komunikacijske protokole z vidika zanesljivosti izmenjave sporočil,

– zasnovati enostaven psevdo protokol za izmenjavo sporočil z mehanizmi za zaznavo in odpravo napak in kontrolo toka podatkov.

Reference nosilca

 1. PUSTIŠEK, Matevž, KOS, Andrej, BEŠTER, Janez. Architecture-dependent packet switch performance under imbalanced traffic. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2005, letn. 72, št. 1, str. 36-44, ilustr.
 2. SAVIĆ, Dragan, BEŠTER, Janez, PUSTIŠEK, Matevž, TOMAŽIČ, Sašo, POTORTI, Francesco, FURFARI, Francesco. CostGlue : simulation data exchange in telecommunications. Simulation, ISSN 0037-5497. [Print ed.], Apr. 2008, vol. 84, no. 4, str. 157-168, ilustr.
 3. ŠVIGELJ, Aleš, MOHORČIČ, Mihael, KANDUS, Gorazd, KOS, Andrej, PUSTIŠEK, Matevž, BEŠTER, Janez. Routing in ISL networks considering empirical IP traffic. IEEE journal on selected areas in communications, ISSN 0733-8716. [Print ed.], 2004, vol. 22, str. 261-272.
 4. PUSTIŠEK, Matevž, DOLENC, Dejan, KOS, Andrej. LDAF : low-bandwidth distributed applications framework in a use case of blockchain-enabled IoT devices. Sensors. May-2 2019, iss. 10, 2337, str. 1-15, ilustr. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19102337. [COBISS.SI-ID 12534612]
 5. PUSTIŠEK, Matevž, TURK, Jan, KOS, Andrej. Secure modular smart contract platform for multi-tenant 5G applications. IEEE access. 10 Aug. 2020, vol. 8, str. 150626-150646, ilustr. ISSN 2169-3536. https://ieeexplore.ieee.org/document/9163092, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3013402. [COBISS.SI-ID 26860547].

Temeljni viri in literatura

 1. Sharp, R., Principles of Protocol Design, Springer, 2008
 2. Stallings, W.: Data and computer communications, 9th ed., ISBN 978-0-13-139205-2, 2011, Prentice Hall.
 3. Hercog, D., Telekomunikacijska omrežja, Pasadena, 2013 (in Slovenian)
 4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The Protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
 5. Javno dostopna priporočila in standardi, npr./Publicly accessible recommendations and standards, e.g.: https://www.w3.org/standards/, http://standards.ieee.org/, https://www.ietf.org/rfc.html.
 6. D. Hercog, Communication Protocols: Principles, Methods and Specifications. Springer International Publishing, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-50405-2.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411