Vojaški obrambni sistemi

Opis predmeta

 1. vojaški podsistem nacionalne varnosti Republike Slovenije,
 2. delovanje Slovenske vojske v sistemu kolektivne obrambe in varnosti,
 3. zakonitost delovanja vojaške sile v vojni, miru in na operacijah kriznega odzivanja,
 4. mednarodno humanitarno pravo.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pri predmetu študenti dobijo znanja s področja organizacije in delovanja vojaškega podsistema v okviri zagotavljanja nacionalne varnosti.  Študenti spoznajo uporabo mednarodnega vojaškega prava in dobijo teoretične osnove za njegovo aplikacijo pri načrtovanju delovanj.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji

Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem dokončanju predmeta bodo študenti znali:

 • opredeliti in razložiti vojaški podsistem nacionalne varnosti;
 • opredeliti, razložiti in oceniti indikatorje vojaškega ogrožanja;
 • uporabiti pravila delovanja vojaške sile v vojni, miru in na operacijah kriznega odzivanja;
 • upoštevati določila mednarodnega vojaškega prava pri načrtovanju vojaških delovanj.

Temeljni viri in literatura

 1. Sancin, V., Švarc, D., & Ambrož, M. (2009). Mednarodno pravo oboroženih spopadov. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=610

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411