Vojaški obrambni sistemi

Opis predmeta

 1. vojaški podsistem nacionalne varnosti Republike Slovenije,
 2. delovanje Slovenske vojske v sistemu kolektivne obrambe in varnosti,
 3. zakonitost delovanja vojaške sile v vojni, miru in na operacijah kriznega odzivanja,
 4. mednarodno humanitarno pravo.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pri predmetu študenti dobijo znanja s področja organizacije in delovanja vojaškega podsistema v okviri zagotavljanja nacionalne varnosti.  Študenti spoznajo uporabo mednarodnega vojaškega prava in dobijo teoretične osnove za njegovo aplikacijo pri načrtovanju delovanj.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji

Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem dokončanju predmeta bodo študenti znali:

 • opredeliti in razložiti vojaški podsistem nacionalne varnosti;
 • opredeliti, razložiti in oceniti indikatorje vojaškega ogrožanja;
 • uporabiti pravila delovanja vojaške sile v vojni, miru in na operacijah kriznega odzivanja;
 • upoštevati določila mednarodnega vojaškega prava pri načrtovanju vojaških delovanj.

Reference nosilca

 1. ANDROJNA Andrej, BRCKO SATLER Tanja, PAVIĆ Ivica, GREIDANUS Harm. Assessing Cyber Challenges of Maritime Navigation. Journal of Maritime Science and Engineering, 2020, 8 (10), 776. DOI: 10.3390/jmse8100776
 2. TWRDY, Elen, ANDROJNA Andrej, PAVLIHA Marko. Proposed model of Coast Guard enhancing maritime security and safety in the Republic of Slovenia. TI=Promet = Traffic & transportation, 2014, Vol. 26, no. 6, str. 497-506. [COBISS.SI-ID 2559075]
 3. ANDROJNA, Andrej, TWRDY, Elen. Cyber Threats to Maritime Critical Infrastructure. V: ČALETA, Denis (ur.), POWERS, James F. (ur.). Cyber terrorism and extremism as threat to critical infrastructure protection. E-ed. Ljubljana: Ministry of Defense, Republic of Slovenia: Institute for Corporative Security Studies; Tampa: Joint Special Operations University. 2020, str. 163-170. [COBISS.SI-ID 41510659]
 4. ANDROJNA, Andrej. Slovenian contribution to "Dialogue & Cooperation for Maritime Surveillance". V: 7th Regional Seapower Symposium for the Mediterranean and Black Sea Countries. Venice: Italian Navy, 2008. [COBISS.SI-ID 2864739]

Temeljni viri in literatura

 1. Sancin, V., Švarc, D., & Ambrož, M. (2009). Mednarodno pravo oboroženih spopadov. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=610

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411