Programi OIVza dijake

Fakulteta za elektrotehniko izvaja programe obveznih izbirnih vsebin (OIV) oz. interesnih dejavnosti za srednješolce.

Program Zavod RS za šolstvo vsako leto objavi v Katalogu programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Programi OIV

V letošnjem šolskem letu smo na Fakulteti za elektrotehniko pripravili elektrotehniške in multimedijske delavnice.

Elektrotehniške delavnice

Multimedijske delavnice

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411