Tehniški dneviza šolarje

Tehniški dnevi so v okviru Dnevov dejavnosti tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezuje discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole.

Dnevi dejavnosti

Cilji Dnevov dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v družbenem okolju. Pri Tehniških dnevih učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. S tem razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.

Tudi na Fakulteti za elektrotehniko osnovnim šolam ponujamo možnost izvedbe Tehniškega dneva na naši fakulteti. Vabimo vas, da si ogledate, katere delavnice ponujamo, in nam v primeru zanimanja za določeno delavnico pišete na komuniciranje@fe.uni-lj.si.

Izdelava in vodenje avtonomnih sistemov - LEGO Mindstorms EV3

Več o delavnici

Igralna kocka

Več o delavnici

Uvod v Arduino in IoT vremenska postaja

Več o delavnici

Scratch.ing

Več o delavnici

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411