Elektrotehniškedelavnice

Robotske aplikacije

Robotika predstavlja pomemben del avtomatizacije. Robotski sistemi prevzemajo naloge, ki so ponovljive, utrudljive in za delavca nevarne. Samo programiranje robota lahko poteka na dva načina: direktno z učenjem točk s fizičnim robotom ali pa indirektno v simulacijskem okolju. Slednji način omogoča hitrejši razvoj aplikacij, enostavnejšo nadgradnjo in intuitiven prenos iz virtualnega v realno okolje.

Na delavnici se boste spoznali z načini razvoja aplikacije v simulaciji ter testiranju zagona na primeru realnega robota.

Način izvajanja: Delavnica se izvaja v računalniški učilnici. Uvod delavnice zajema splošen pregled robotike z uvodom v uporabo simulacijskega okolja. Udeleženci sami razvijejo svoj robotski program, ki ga nato poženejo še na realnem robotu.

Kraj in čas izvajanja: izvajanje na Fakulteti za elektrotehniko med šolskim letom. Termin izvajanja po predhodnem dogovoru.

Omejitve velikosti skupine: 15 udeležencev.

Izdelava mini Tesline tuljave

Na delavnici bomo spoznali, kaj je Teslina tuljava oziroma Teslin transformator in kako deluje. Preučili bomo način njegovega delovanja in ključne sestavne dele in izvedli nekaj poskusov s transformatorji različnih moči. Udeleženci bodo izvedeli, v katerih aplikacijah se uporabljajo viri visoke napetosti in na katere načine (poleg uporabe transformatorja) lahko izdelamo vire ustreznih napetostnih nivojev. Tekom delavnice bodo udeleženci izdelali pomanjšano verzijo Tesline tuljave, jo preizkusili ter po zaključku odnesli domov.

Način izvajanja: praktično delo v laboratoriju, uporaba spajkalnika, elektronskih komponent in transformatorske žice (na delavnici so občasno prisotna neionizirna sevanja).

Kraj in čas izvajanja: delavnica se izvaja na Fakulteti za elektrotehniko v Laboratoriju za električna omrežja in naprave. Termin izvajanja po predhodnem dogovoru.

Omejitve velikosti skupine: do 15 udeležencev.

 

Uvod v Arduino in IoT vremenska postaja

Cilj delavnice bo ustvariti prototip vremenske postaje, ki shranjuje podatke na internetu. Spoznali se bomo z mikrokontrolerjem Arduino (Mega ADK) ter s tem in dodatnimi senzorji (DHT11, BMP280) izvedli meritve temperature, vlage in zračnega pritiska. S pomočjo dodatnega mikrokontrolerja (WeMos D1 mini) se bomo preko WiFi-ja povezali na internet in vse pridobljene podatke pošiljali in obdelovali na spletni platformi IoT.

Način izvajanja: praktična delavnica se izvaja po navodilih. Vsak udeleženec dela na svojem primeru.

Kraj in čas izvajanja: delavnica se izvaja na Fakulteti za elektrotehniko ali na matični šoli, vsak udeleženec mora imeti svoj računalnik. Termin izvajanja po predhodnem dogovoru. Za zagotovitev nujne opreme, ki jo uporabljajo udeleženci na delavnici, je obvezna predhodna prijava na delavnico, in sicer od dva do tri mesece pred načrtovano izvedbo delavnice.

Omejitve velikosti skupine: do 15 udeležencev.

Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: vsak udeleženec mora imeti računalnik. Če poteka delavnica na FE, računalnike zagotovimo mi.

Z elektrotehniko do glasbe

Spoznali bomo načine uporabe temeljnih elektrotehniških pojavov (magnetna sila, električna sila, preboj, induktivnost, kapacitivnost) v povezavi s svetom glasbe (zvočniki, mikrofoni) ter delovanjem ostalih električnih naprav (motor).

Način izvajanja: ​udeleženci bodo samostojno izdelali (sestavili) preprost magnetni zvočnik, ki ga bodo z namenom predvajanja glasbe priključili na mobilni telefon.

Kraj in čas izvajanja: v učilnici na šoli ali na Fakulteti za elektrotehniko. Prilagajanje željam skupine. Omejitev: razpoložljivost izvajalcev in prostora. Termin izvajanja po predhodnem dogovoru.

Omejitve velikosti skupine: do 15 udeležencev na izvajalca.

Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: dva jogurtova lončka ali dve pollitrski plastenki.

Scratch >> igre

Scratch je poznano orodje za začetnike v svetu programiranja. Običajno ga povezujemo z mlajšimi in igricami, vendar je lahko tudi uporabno orodje za predstavitev kompleksnejših matematičnih in fizikalnih orodij in kot tak primeren tudi za srednješolce.

Način izvajanja: praktično delo v računalniški učilnici.

Kraj in čas izvajanja: delavnica se izvaja na Fakulteti za elektrotehniko oz. matični šoli s primerno opremljeno računalniško učilnico. Termin izvajanja po predhodnem dogovoru.

Omejitve velikosti skupine: cel razred (odvisno od števila računalnikov na srednji šoli – vsak učenec potrebuje svojega).

Izdelava in vodenje avtonomnih sistemov - Lego Mindstorms EV3

Avtonomni mobilni sistemi in pripadajoči algoritmi vodenja v zadnjem času postajajo vse bolj zanimivo raziskovalno področje. Sateliti, brezpilotna letala, raziskovalni in reševalni roboti, so le nekateri izmed najbolj znanih avtonomnih mobilnih sistemov, ki jih srečujemo v današnjem času. Področje zajema številna znanja s področja senzorike, lokalizacije v prostoru ter algoritmov vodenja. Odlično osnovo za izgradnjo avtonomnih mobilnih sistemov predstavljajo tudi kompleti Lego Mindstorms, ki uporabniku na zabaven in sorazmerno enostaven način omogočajo mnoge možnosti za raziskovanje tega področja, brez širokega spektra »perifernih« znanj, ki so sicer potrebna pri izdelavi »pravih« avtonomnih sistemov.

Način izvajanja: praktično delo v laboratoriju.

Kraj in čas izvajanja: delavnica se izvaja na Fakulteti za elektrotehniko. Termin izvajanja po predhodnem dogovoru.

Omejitve velikosti skupine: do 30 udeležencev.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411