Multimedijskedelavnice

Delavnice se izvajajo v Laboratoriju za multimedijo na fakulteti.

Osnove modeliranja z orodjem Blender

Vse bolj pogosto se okrog nas pojavljajo različni 3D-modeli, ki se uporabljajo v navideznih okoljih, animiranih videih, obogateni resničnosti in še marsikje drugje. Osnove modeliranja obsegajo osnovno spoznavanje z orodjem Blender, pripravo delovnega okolja ter prve korake modeliranja v 3D-okolju. V okviru delavnice se udeleženci spoznajo z osnovnimi principi in izdelajo svoj lasten model, ki ga tudi pobarvajo in izvozijo v obliki slik.

Način izvajanja: osnove modeliranja izvajamo v obliki delavnic, kjer vsak udeleženec s pomočjo vodenega modeliranja (korak po korak) izdela svoj model, ga ustrezno pobarva ter izvozi.

Trajanje: 5 ur.

Omejitve velikosti skupine: do 12 udeležencev.

Osnove animiranja z orodjem Blender

3D-modele, ki so ustrezno izdelani, lahko na različne načine oživimo in jim dodamo še časovno dimenzijo s pomočjo animiranja. Osnove animiranja obsegajo predstavitev osnovnih omejitev in specifik modelov, primernih za različne tipe animacije, spoznavanje osnov animiranja z orodjem Blender, izdelavo skeleta in osnovne animacije v 3D-okolju.

Način izvajanja: osnove animiranja izvajamo v obliki delavnic, kjer vsak udeleženec s pomočjo vodenega dela (korak za korakom) izdela skelet, animira in ustrezno izvozi svoj izdelek.

Trajanje: 5 ur.

Omejitve velikosti skupine: do 12 udeležencev.

Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: priporočljiv predhoden obisk osnov modeliranja.

Osnove video montaže

Video postaja vse bolj pomembno sporočilno sredstvo. S pomočjo ustrezne video montaže lahko videi pritegnejo več gledalcev, vsebina pa postane bolj atraktivna.

Način izvajanja: v okviru delavnice se udeleženci spoznajo z osnovnimi pristopi, pravilnimi nastavitvami delovnega okolja, orodji in načini izdelave videa s pomočjo montažnega postopka. Posnetke po vnaprej pripravljenem scenariju in zgodbo sestavijo v kratko zaključeno celoto in jih izvozijo v ustrezen format.

Trajanje: 5 ur.

Omejitve velikosti skupine: do 15 udeležencev.

Osnove barvnega usklajevanja pri video montaži

Barva ima pomemben vpliv na končen izgled video posnetka. Z njo je mogoče ustvariti primerno razpoloženje, kar vpliva na gledalčeva čustva in zadrži njegovo pozornost. V okviru delavnice se udeleženci spoznajo z osnovnimi težavami montiranega videa, ki je sestavljen iz različnih posnetkov, ki niso ustrezno barvno usklajeni.

Način izvajanja: udeleženci se na kratkem odseku videa preizkusijo v postopku barvnih popravkov video posnetkov.

Trajanje: 5 ur.

Omejitve velikosti skupine: do 15 udeležencev.

Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: priporočljiv predhoden obisk osnov video montaže.

Osnove snemanja intervjuja

Snemanje videa se lotevamo že skoraj vsak dan, vendar za dober posnetek ni dovolj zgolj postaviti kamero in snemati. Za dober posnetek je treba upoštevati veliko dejavnikov – od primerne postavitve oseb, kamere, luči in mikrofona. Poznavanje osnovnih lastnosti kamere in uporabljene opreme je ključnega pomena.

Način izvajanja: delavnica je organizirana skozi prikaze praktičnih primerov pravilnega in nepravilnega dela, udeleženci pa se sami preizkusijo v vlogah kamermana, osvetljevalca, tonskega tehnika in nastopajočega. Končni izdelek je primeren za urejanje v video montaži.

Trajanje: 5 ur.

Omejitve velikosti skupine: do 15 udeležencev.

Osnove izvedbe oddaje v živo

Pri snemanju dogodkov/oddaj v živo se pojavijo specifične omejitve in posebnosti, ki jih lahko ob primernem znanju izkoristimo.  Pri samem prenosu je poleg same postavitve opreme treba upoštevati tudi dinamike dogodkov, opremo, uporabljeno pri izvedbi, ter način snemanja ali prenašanja preko spleta.

Način izvajanja: delavnica je organizirana kot skupinsko delo, kjer se udeleženci preizkusijo v različnih vlogah in skozi praktične primere spoznajo primere dobrih praks.

Trajanje: 5 ur.

Omejitve velikosti skupine: do 15 udeležencev.

Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: priporočljiv predhoden obisk osnov snemanja intervjuja oz. osnovno predznanje s področja snemanja.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411