Uvod v Arduino

Cilj delavnice bo ustvariti prototip vremenske postaje, ki shranjuje podatke na internetu.

Uvod v Arduino in IoT vremenska postaja

Spoznali se bomo z mikrokontrolerjem Arduino (Mega ADK) ter s tem in dodatnimi senzorji (DHT11, BMP280) izvedli meritve temperature, vlage in zračnega pritiska. S pomočjo dodatnega mikrokontrolerja (WeMos D1 mini) se bomo preko WiFi-ja povezali na internet in vse pridobljene podatke pošiljali in obdelovali na spletni platformi IoT.

Več o delavnici

Program naravoslovno-tehniškega dne:

  • spoznati osnove mikrokontrolerja Arduino,
  • zajeti meritve različnih senzorjev,
  • povezava na internet preko WiFi-JA,
  • pošiljanje podatkov na spletno IoT platformo,
  • prikaz zajeti meritev in proženje nadaljnjih dogodkov.

Program, ki traja štiri ure, lahko sprejme največ 30 udeležencev. Cena znaša 10 evrov na udeleženca (cena vključujeje DDV), zaradi zagotovitve nujne opreme so obvezne prehodne prijave.

Kontaktna oseba za organizacijo programa: Komuniciranje FE, komuniciranje@fe.uni-lj.si

Izvedba programa: Leon Štefanič Južnič

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411