Predmetnik

1. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64601 Matematika I OSP Melita Hajdinjak 60 60 9
64706 Mehanika in toplota OSP Aleš Iglič 45 45 7
64604 Programiranje I OST Iztok Fajfar 30 30 5
64603 Osnove elektrotehnike I OST Iztok Humar, Marko Meža 60 60 9
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64707 Atomika in optika OSP Aleš Iglič 30 45 6
64605 Matematika II OSP Melita Hajdinjak 45 45 7
64607 Osnove elektrotehnike II OST Marko Meža, Iztok Humar 45 60 7
64608 Programiranje II OST Iztok Fajfar 30 30 5
64609 Avtomatika ISP Gašper Mušič 30 30 5
64610 Programirljivi digitalni sistemi ISP Andrej Trost 30 30 5
64611 Mehatronika ISP Vanja Ambrožič 30 30 5
64612 Komunikacijski sistemi ISP Andrej Kos, Matevž Pustišek 30 30 5
64613 Tehniška kakovost ISP Janko Drnovšek, Gaber Begeš 30 30 5

Avtomatika

2. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64617 Digitalna tehnika OST Tadej Kotnik 15 45 6
64620 Gradniki v tehnologiji vodenja OST Sašo Blažič, Aleš Belič 45 45 6
64616 Meritve OST Dušan Agrež 45 30 6
64619 Modeliranje in simulacija OST Vito Logar 30 45 6
64618 Vgrajeni sistemi v avtomatiki OST Marko Munih, Roman Kamnik 30 45 6
64625 Robotika OST Matjaž Mihelj 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64622 Analiza signalov OST Vitomir Štruc 30 45 5
64621 Elektronika OST Tomaž Jarm 30 30 5
64624 Servomotorji OST Tomaž Jarm 30 30 5
64623 Sistemi in vodenje OST Vito Logar 30 45 5
64626 Osnove mikroprocesorske elektronike ISP Marko Jankovec 30 30 5
64627 Električne inštalacije in razsvetljava ISP Grega Bizjak 30 30 5
64628S Osnove optičnih komunikacij ISP Boštjan Batagelj 30 30 5
64629 Senzorji in zajemanje podatkov ISP Samo Beguš 30 30 5

Elektronika

2. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64632 Elementi polprevodniške elektronike OST Marko Topič 30 45 6
64633 Linearna elektronika OST Arpad Bürmen 30 45 6
64631 Meritve in merilna instrumentacija OST Dušan Agrež 30 45 6
64634 Razvoj digitalnih sistemov OST Matej Možek 30 45 6
64635 Realizacija elektronskih sklopov OST Marko Jankovec 45 45 6
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64637 Analogna elektronika OST Arpad Bürmen 45 45 7
64636 Komponente, sestavi in senzorji OST Matej Možek 45 45 6
64638 Obdelava signalov OST Matija Pirc 45 45 7
64626 Osnove mikroprocesorske elektronike OST Marko Jankovec 30 30 5
64625 Robotika ISP Matjaž Mihelj 30 30 5
64627 Električne inštalacije in razsvetljava ISP Grega Bizjak 30 30 5
64628S Osnove optičnih komunikacij ISP Boštjan Batagelj 30 30 5
64629 Senzorji in zajemanje podatkov ISP Samo Beguš 30 30 5

Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)

2. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64640 Analogna in digitalna elektronika OST Peter Zajec 30 45 5
64643 Delovanje in razvoj EES OST Miloš Pantoš 30 30 5
64639 Elementi elektroenergetskega omrežja OST Boštjan Blažič 30 30 5
64641 Merilna tehnika OST Dušan Agrež 30 30 5
64642 Osnove električnih strojev OST Damijan Miljavec 30 45 5
64644 Tehnologija materialov OST Danjel Vončina 15 45 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64627 Električne inštalacije in razsvetljava OST Grega Bizjak 30 30 5
64647 Električni pogonski sistemi OST Rastko Fišer 30 45 5
64646 Močnostna elektronika OST Rastko Fišer 30 45 5
64645 Osnove regulacijske tehnike OST David Nedeljković 15 45 5
64648 Osnove visokonapetostne tehnike OST Boštjan Blažič 30 30 5
64625 Robotika ISP Matjaž Mihelj 30 30 5
64626 Osnove mikroprocesorske elektronike ISP Marko Jankovec 30 30 5
64628S Osnove optičnih komunikacij ISP Boštjan Batagelj 30 30 5
64629 Senzorji in zajemanje podatkov ISP Samo Beguš 30 30 5

Informacijsko komunikacijske tehnologije

2. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64654 Informacijski sistemi OST Anton Kos 30 30 5
64653 Procesorski sistemi v telekomunikacijah OST Arpad Bürmen 30 30 5
64650 Radijske komunikacije OST Boštjan Batagelj 30 45 5
64649 Signali in informacije OST Anton Umek 30 30 5
64651 Telekomunikacijska omrežja OST Anton Kos 30 30 5
64708 Uvod v komunikacijsko elektroniko OST Aleksander Sešek 30 45 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64656 Digitalna obdelava signalov OST Urban Burnik 30 45 5
64655 Digitalne komunikacije OST Anton Umek 30 45 5
64658 Omrežne storitve OST Andrej Kos, Matevž Pustišek 30 30 5
64628S Osnove optičnih komunikacij OST Boštjan Batagelj 30 30 5
64657 Projektno vodenje OST Matej Zajc 30 30 6
64625 Robotika ISP Matjaž Mihelj 30 30 5
64626 Osnove mikroprocesorske elektronike ISP Marko Jankovec 30 30 5
64627 Električne inštalacije in razsvetljava ISP Grega Bizjak 30 30 5
64629 Senzorji in zajemanje podatkov ISP Samo Beguš 30 30 5

Tehniška kakovost

2. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64660 Elektronika z digitalno tehniko OST Boštjan Murovec 30 45 6
64659 Merilne metode in merilna instrumentacija OST Janko Drnovšek, Jovan Bojkovski 45 45 6
64662 Mikroračunalniški sistemi OST Marko Munih 30 45 6
64663 Modeliranje in obdelava signalov OST Gregor Klančar 30 45 6
64661 Tehnologija programske opreme OST Jovan Bojkovski 30 45 6
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64664 Metrologija OST Janko Drnovšek, Jovan Bojkovski 30 45 5
64667 Preskušanje in energetska učinkovitost OST izr. prof. dr. Igor Pušnik 30 45 5
64666 Regulacijska in krmilna teh. OST Igor Škrjanc, Vito Logar 30 30 5
64629 Senzorji in zajemanje podatkov OST Samo Beguš 30 30 5
64665 Statistična procesna kontrola OST Boštjan Likar 30 30 5
64625 Robotika ISP Matjaž Mihelj 30 30 5
64626 Osnove mikroprocesorske elektronike ISP Marko Jankovec 30 30 5
64627 Električne inštalacije in razsvetljava ISP Grega Bizjak 30 30 5
64628S Osnove optičnih komunikacij ISP Boštjan Batagelj 30 30 5

Avtomatika

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64669 Inteligentni sistemi v avtomatiki OST Simon Dobrišek 45 45 6
64668 Komunikacije v avtomatiki OST Boštjan Murovec 45 45 7
64670 Računalniško vodenje procesov OST Gašper Mušič 45 45 7
64671 Modul A: Procesni merilni sistemi IST Janko Drnovšek, Dušan Agrež, Jovan Bojkovski 30 30 5
64672 Modul A: Kontrola kakovosti in zanesljivosti IST Gaber Begeš 30 30 5
64673 Modul B: Integrirana vezja IST Andrej Žemva 30 30 5
64674 Modul B: Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov IST Andrej Žemva 30 30 5
64675 Modul C: Načrtovanje elektromagnetnih naprav IST Damijan Miljavec 30 30 5
64676 Modul C: Elektroenergetika IST Marko Čepin 30 30 5
64677 Modul D: Varne komunikacije IST Anton Umek 30 30 5
64678S Modul D: Satelitski in navigacijski sistemi IST Boštjan Batagelj 30 30 5
64679 Modul E: Kakovost programske opreme IST Jovan Bojkovski 30 30 5
64680 Modul E: Inovacijski proces in patentništvo IST izr. prof. dr. Igor Pušnik 30 30 5
64681 Modul F: Aplikativna elektromagnetika IST Iztok Humar, Marko Meža 30 30 5
64682 Modul F: Matematični praktikum Modul F IST Melita Hajdinjak 30 30 5
643490 Modul G: Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov IST Urban Sedlar 30 30 5
643491 Modul G : Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti IST Andrej Kos 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64699 Praktično usposabljanje OST 20
64700 Diplomsko delo OST 10

Elektronika

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64683 Elektronske komunikacije OST Matija Pirc 30 45 5
64686 Optoelektronske komponente in sistemi OST Janez Krč 30 30 5
64684 Računalniška orodja OST Marko Jankovec 30 30 5
64685 Vgrajeni sistemi OST Tadej Tuma 30 45 5
64671 Modul A: Procesni merilni sistemi IST Janko Drnovšek, Dušan Agrež, Jovan Bojkovski 30 30 5
64672 Modul A: Kontrola kakovosti in zanesljivosti IST Gaber Begeš 30 30 5
64673 Modul B: Integrirana vezja IST Andrej Žemva 30 30 5
64674 Modul B: Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov IST Andrej Žemva 30 30 5
64675 Modul C: Načrtovanje elektromagnetnih naprav IST Damijan Miljavec 30 30 5
64676 Modul C: Elektroenergetika IST Marko Čepin 30 30 5
64677 Modul D: Varne komunikacije IST Anton Umek 30 30 5
64678S Modul D: Satelitski in navigacijski sistemi IST Boštjan Batagelj 30 30 5
64679 Modul E: Kakovost programske opreme IST Jovan Bojkovski 30 30 5
64680 Modul E: Inovacijski proces in patentništvo IST izr. prof. dr. Igor Pušnik 30 30 5
64681 Modul F: Aplikativna elektromagnetika IST Iztok Humar, Marko Meža 30 30 5
64682 Modul F: Matematični praktikum Modul F IST Melita Hajdinjak 30 30 5
643490 Modul G: Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov IST Urban Sedlar 30 30 5
643491 Modul G : Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti IST Andrej Kos 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64699 Praktično usposabljanje OST 20
64700 Diplomsko delo OST 10

Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64687 Digitalna krmilja OST David Nedeljković 30 45 5
64689 Obratovanje elektroenergetskih omrežij med motnjami OST Rafael Mihalič 30 30 5
64688 Proizvodnja električne energije OST Marko Čepin 30 45 5
64690 Zaščitna tehnika in avtomatizacija EES OST Miloš Pantoš 30 30 5
64671 Modul A: Procesni merilni sistemi IST Janko Drnovšek, Dušan Agrež, Jovan Bojkovski 30 30 5
64672 Modul A: Kontrola kakovosti in zanesljivosti IST Gaber Begeš 30 30 5
64673 Modul B: Integrirana vezja IST Andrej Žemva 30 30 5
64674 Modul B: Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov IST Andrej Žemva 30 30 5
64675 Modul C: Načrtovanje elektromagnetnih naprav IST Damijan Miljavec 30 30 5
64676 Modul C: Elektroenergetika IST Marko Čepin 30 30 5
64677 Modul D: Varne komunikacije IST Anton Umek 30 30 5
64678S Modul D: Satelitski in navigacijski sistemi IST Boštjan Batagelj 30 30 5
64679 Modul E: Kakovost programske opreme IST Jovan Bojkovski 30 30 5
64680 Modul E: Inovacijski proces in patentništvo IST izr. prof. dr. Igor Pušnik 30 30 5
64681 Modul F: Aplikativna elektromagnetika IST Iztok Humar, Marko Meža 30 30 5
64682 Modul F: Matematični praktikum Modul F IST Melita Hajdinjak 30 30 5
643490 Modul G: Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov IST Urban Sedlar 30 30 5
643491 Modul G : Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti IST Andrej Kos 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64699 Praktično usposabljanje OST 20
64700 Diplomsko delo OST 10

Informacijsko komunikacijske tehnologije

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64694S Digitalne storitve in aplikacije OST Matevž Pustišek, Andrej Kos 30 30 5
64692S Inženiring informacijsko komunikacijskih sistemov OST Janez Bešter, Iztok Humar 30 45 5
64693 Mobilni in brezžični sistemi OST Urban Burnik 30 30 5
64695 Telekomunikacijski protokoli OST Matevž Pustišek, Andrej Štern 30 45 5
64671 Modul A: Procesni merilni sistemi IST Janko Drnovšek, Dušan Agrež, Jovan Bojkovski 30 30 5
64672 Modul A: Kontrola kakovosti in zanesljivosti IST Gaber Begeš 30 30 5
64673 Modul B: Integrirana vezja IST Andrej Žemva 30 30 5
64674 Modul B: Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov IST Andrej Žemva 30 30 5
64675 Modul C: Načrtovanje elektromagnetnih naprav IST Damijan Miljavec 30 30 5
64676 Modul C: Elektroenergetika IST Marko Čepin 30 30 5
64677 Modul D: Varne komunikacije IST Anton Umek 30 30 5
64678S Modul D: Satelitski in navigacijski sistemi IST Boštjan Batagelj 30 30 5
64679 Modul E: Kakovost programske opreme IST Jovan Bojkovski 30 30 5
64680 Modul E: Inovacijski proces in patentništvo IST izr. prof. dr. Igor Pušnik 30 30 5
64681 Modul F: Aplikativna elektromagnetika IST Iztok Humar, Marko Meža 30 30 5
64682 Modul F: Matematični praktikum Modul F IST Melita Hajdinjak 30 30 5
643490 Modul G: Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov IST Urban Sedlar 30 30 5
643491 Modul G : Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti IST Andrej Kos 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64699 Praktično usposabljanje OST 20
64700 Diplomsko delo OST 10

Tehniška kakovost

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64696 Kakovost sistemov OST Janko Drnovšek 45 45 7
64697 Robotika in proizvodni sistemi OST Roman Kamnik 45 45 6
64698 Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov OST Marko Topič 45 45 7
64671 Modul A: Procesni merilni sistemi IST Janko Drnovšek, Dušan Agrež, Jovan Bojkovski 30 30 5
64672 Modul A: Kontrola kakovosti in zanesljivosti IST Gaber Begeš 30 30 5
64673 Modul B: Integrirana vezja IST Andrej Žemva 30 30 5
64674 Modul B: Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov IST Andrej Žemva 30 30 5
64675 Modul C: Načrtovanje elektromagnetnih naprav IST Damijan Miljavec 30 30 5
64676 Modul C: Elektroenergetika IST Marko Čepin 30 30 5
64677 Modul D: Varne komunikacije IST Anton Umek 30 30 5
64678S Modul D: Satelitski in navigacijski sistemi IST Boštjan Batagelj 30 30 5
64679 Modul E: Kakovost programske opreme IST Jovan Bojkovski 30 30 5
64680 Modul E: Inovacijski proces in patentništvo IST izr. prof. dr. Igor Pušnik 30 30 5
64681 Modul F: Aplikativna elektromagnetika IST Iztok Humar, Marko Meža 30 30 5
64682 Modul F: Matematični praktikum Modul F IST Melita Hajdinjak 30 30 5
643490 Modul G: Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov IST Urban Sedlar 30 30 5
643491 Modul G : Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti IST Andrej Kos 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64700 Diplomsko delo OST 10
64699 Praktično usposabljanje OST 20

Grafična predstavitev izbirnosti

Predstavitev izbirnih predmetov in modulov

1. LETNIK
Izbirni predmeti

 • Avtomatika
 • Programirljivi digitalni sistemi
 • Mehatronika
 • Komunikacijski sistemi
 • Tehniška kakovost

Študent izbere en izbirni splošni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 5 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se sicer odloči za ta izbirni strokovni predmet ob vpisu v letnik.

2.LETNIK
Izbirni predmeti

Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed štirih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 5 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Sicer se študent odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so štirje strokovni predmeti, ki so obvezni strokovni predmeti za študente drugih smeri, a na osnovnejši ravni, tako da vključitev vanje ne predstavlja težav. S tem je omogočeno pridobivanje znanj širše od izbrane smeri.

3. LETNIK

Študent izbere en izbirni strokovni modul (A, B, C, D, E, F, G) v obsegu 10 ECTS (skupaj 8 kontaktnih ur tedensko) izmed šestih, tukaj ponujenih izbirnih strokovnih modulov. Študent se odloči za ta izbirni strokovni modul pri vpisu v 3. letnik. Tukaj ponujeni izbirni strokovni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 5 ECTS) v skupnem obsegu 10 ECTS. Z izbirnimi strokovnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed dvanajstih se na urniku vseh teh 12 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati.

Praktično usposabljanje v obsegu 20 ECTS in trajanju 13 tednov (3 mesece) študent opravlja v zadnjem semestru.

Diplomsko delo v obsegu 10 ECTS študent prav tako opravlja v zadnjem semestru. Praviloma naj bi diplomsko delo izhajalo iz praktičnega usposabljanja. Študent v diplomskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja elektrotehnike. Pogoje za pristop k diplomskemu delu, njegovo obliko in način njegovega zagovora se uredi s posebnim pravilnikom.

Izbirni moduli

 • Modul A
  • Procesni merilni sistemi
  • Kontrola kakovosti in zanesljivosti
 • Modul B
  • Integrirana vezja
  • Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov
 • Modul C
  • Načrtovanje elektromagnetnih naprav
  • Elektroenergetika
 • Modul D
  • Varne komunikacije
  • Satelitski in navigacijski sistemi
 • Modul E
  • Kakovost programske opreme
  • Inovacijski proces in patentništvo
 • Modul F
  • Aplikativna elektromagnetika
  • Matematični praktikum
 • Modul G

  • Kibernetska varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov
  • Interdisciplinarni vidiki kibernetske varnosti

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411