Tekmovanje v znanju tehnologij

Tekmovanje v znanju tehnologij, ki je namenjeno učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol, bo v šolskem letu 2024/2025 potekalo:

  • 6. novembra 2024 (šolsko tekmovanje) in
  • 8. marca 2025 (državno tekmovanje).

Organizator tekmovanja je Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Tekmovanje poteka v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije.

Izvajanje poskusov za tekmovanje

Šolski nivo tekmovanja zahteva samostojno izvedbo poskusov doma ali pod vodstvom mentorja v šoli. Tekmovalne naloge so objavljene v razpisu in se nahajajo na tej povezavi.

Naloge na tekmovanju

Na obeh nivojih tekmovanj (šolskem in državnem) učenci rešujejo naloge izbirnega tipa na tekmovalni poli. Na šolskem tekmovanju učenci odgovarjajo na vprašanja na temo razpisanih poskusov, na državnem tekmovanju pa učenci druge, nove poskuse izvedejo pred samim tekmovanjem na Fakulteti za elektrotehniko in nato odgovarjajo na vprašanja izbirnega tipa na tekmovalni poli.

Učitelji

Tekmovanje je podprto z Informacijskim strežnikom DMFA Slovenije. Za pomoč pri uporabi strežnika se obrnite na učitelje matematike, fizike, tehnike ali drugih sorodnih predmetov, ki so na vaši šoli nosilci dostopa do strežnika.

Za pomoč, reševanju nejasnosti in težav smo vam na voljo na naslovu .

Komisija

Pravilnik o tekmovanju v znanju tehnologij

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411