Pogoji zanapredovanje

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT.

Pogoj za napredovanje v 3. letnik doktorskega študija je potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu članice in opravljene obveznosti organiziranih oblik študija, razen predstavitve raziskovalnih rezultatov in zagovora doktorske disertacije.

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 KT) in soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.

Prehajanje med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na doktorskem študijskem programu tretje stopnje Elektrotehnika. Prehod je mogoč v skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi. Prošnje kandidatov za prehod na doktorski študijski program tretje stopnje Elektrotehnika bo individualno obravnaval Senat Fakultete za elektrotehniko, na podlagi utemeljenega predloga Znanstveno raziskovalne komisije Fakultete za elektrotehniko, ki bo vloge študentov reševala individualno ter skladno s 181. do 189. členi Statuta Univerze v Ljubljani.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411