Vpisni pogoji

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za študijsko leto 2024/2025 je objavljen na spletni strani UL.

Število vpisnih mest:

 • za vpis v 1. letnik-  50 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 4. letnik: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT,
 • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene studijske obveznosti v obsegu 60 KT,
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta,
 • enakovreden program druge univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje na naslednji način:

 • povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom. Ocena x 7,
 • ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004. Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

Prvi prijavni rok bo odprt od 29. marca 2024 do vključno 19. avgusta 2024 na portalu eVŠ.

Uporabniška navodila po korakih za prijavo najdete TU.

Informativni dan bo 17. aprila 2024, ob 15. uri, v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko.  Za dodatne informacije lahko kandidati pišejo na elektronski naslov .

V začetku septembra bomo kandidate obvestili o izbiri in vpisnem postopku. Študent si pred vpisom izbere mentorja in najpozneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva in idejno zasnovo raziskovalnega dela. Mentor mu svetuje pri izbiri predmetov in ga usmerja med študijem.

 

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411