Razpis za vpis

Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024.

Razpis  je odprt od 23. marca do 18. avgusta 2023. 

Prijavo oddate prek portala EVŠ.

Vpis v 1. letnike

Vpis v prvi letnik drugostopenjskih študijskih programov bo potekal med 5. in 15. septembrom 2023.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Vpis v višje letnike

Vpis v višji letnik drugostopenjskih študijskih programov bo potekal med 1. julijem in 15. septembrom 2023.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Ponavljanje letnika

Vpis ponavljalcev v študijsko leto 2023/24 bo potekal med 1. in 15. septembrom 2023.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (prepis na drug študijski program ali smer).

Za ponoven vpis v 1. letnik drugostopenjskih študijskih programov morate imeti opravljene:

 • obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 30 ECTS

Ponoven vpis v 2. letnik drugostopenjskih študijskih programov ne obstaja:

 • Če tekom študija še niste ponavljali ali se prepisali na drug študijski program, se lahko vpišete v dodatno leto. Za vpis v dodatno leto ni potrebno izpolnjevati nobenih posebnih pogojev.

 

Napredovanje v višji letnik ali izjemno podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov

Študent lahko izjemoma zaprosi za vpis v višji letnik ali za izjemno podaljšanje statusa, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom, minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge.

Pogoji za uveljavljanje tega mehanizma so:

 • doseženih min. 40 ECTS trenutnega letnika,
 • uradno dokazilo o upravičenem razlogu,
 • pravočasno oddana vloga. Rok za oddajo popolnih vlog je 1. september. Nepopolne ali prepozno oddane vloge ne bodo obravnavane.

Vlogo si lahko prenesete tu.

 

Upravičeni razlogi so lahko samo spodaj našteti:

 • starševstvo,
 • daljša bolezen študenta,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze ter
 • za tuje študente udeležba v programu »Leto plus«.

Študent mora izkazati povezavo, da je razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja Komisija za obravnavo študentskih vlog. O odločitvi komisije so študenti obveščeni prek Studisa.

 

Pavziranje

Če ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika, pa vseeno želite nadaljevati s študijem, se OBVEZNO vpišite kot pavzer. S tem si boste ohranili dostop do Studisa in možnost prijav na izpite.

Vpis pavzerjev v študijsko leto 2023/24 bo potekal med 25. septembrom in 06. oktobrom 2023.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411