Razpis za vpis

Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025.

Razpis  je odprt od 29. marca do 16. avgusta 2024. 

Prijavo oddate prek portala EVŠ

 

Časovnice vpisov

Časovnice vpisa v študijsko leto 2024/25 bodo na voljo 1. julija 2024.

Časovnica vpisa 2024_25_prvi vpis druga stopnja

Časovnica vpisa 2024_25_višji letnik, ponavljanje, pavzer

 

Vpis v 1. letnike

Vpis v prvi letnik drugostopenjskih študijskih programov bo potekal med 6. in 15. septembrom 2024.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Vpis v višje letnike

Vpis v višji letnik drugostopenjskih študijskih programov bo potekal med 1. avgustom in 15. septembrom 2024.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Ponavljanje letnika

Vpis za ponavljanje letnika v študijskem leto 2024/25 bo potekal med 1. in 15. septembrom 2024.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (prepis na drug študijski program ali smer).

Za ponoven vpis v 1. letnik drugostopenjskih študijskih programov morate imeti opravljene:

 • obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 30 ECTS

Ponoven vpis v 2. letnik drugostopenjskih študijskih programov ne obstaja:

 • Če tekom študija še niste ponavljali ali se prepisali na drug študijski program, se lahko vpišete v dodatno leto. Za vpis v dodatno leto ni potrebno izpolnjevati nobenih posebnih pogojev.

 

Napredovanje v višji letnik ali izjemno podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov

Študent lahko izjemoma zaprosi za vpis v višji letnik ali za izjemno podaljšanje statusa, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom, minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge.

Pogoji za uveljavljanje tega mehanizma so:

 • doseženih min. 40 ECTS trenutnega letnika,
 • uradno dokazilo o upravičenem razlogu,
 • pravočasno oddana vloga. Rok za oddajo popolnih vlog je 2. september. Nepopolne ali prepozno oddane vloge ne bodo obravnavane.

Upravičeni razlogi so lahko samo spodaj našteti:

 • starševstvo,
 • daljša bolezen študenta,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze ter
 • za tuje študente udeležba v programu »Leto plus«.

Študent mora izkazati povezavo, da je razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja Komisija za obravnavo študentskih vlog. O odločitvi komisije so študenti obveščeni prek Studisa.

 

Pavziranje

Če ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika, pa vseeno želite nadaljevati s študijem, se OBVEZNO vpišite kot pavzer. S tem si boste ohranili dostop do Studisa in možnost prijav na izpite.

Vpis pavzerjev v študijsko leto 2024/25 bo potekal med 23. septembrom in 04. oktobrom 2024.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411