Moduli študijskega programa so izbirni v poletnem semestru 3. letnika ne glede na smer študijskega programa

Vgrajeni sistemi (Embedded Systems)

Kaj imajo skupnega …

sodoben športni avtomobil, športni avto, japonska WC školjka in zaslon, vgrajen v kontaktno lečo?

Vse to in še nešteto drugih stvari poganjajo vgrajeni mikrokrmilniški sistemi.

Modul B je poglobljeni tečaj načrtovanja ustrezne strojne oziroma programske opreme in je sestavljen iz dveh povezanih predmetov:

 • Načrtovanje vgrajenih sistemov
 • Programiranje vgrajenih sistemov

Modul C sestavljata predmeta Programirljivi krmilni sistemi in Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije.

Obe področji izgledata zelo preprosto, tako da se najbrž marsikomu postavi vprašanje: “Ali se na tem področju sploh lahko naučim še kaj novega?”
Po drugi strani pa sta obe področji povezani z varnostjo ljudi, torej vseh uporabnikov električnih naprav in inštalacij in ne samo strokovnjakov z elektrotehnično izobrazbo. Zato je prav, da si strokovnjaki, ki smo odgovorni za ti dve področji, zastavimo tudi vprašanje: “Ali vem dovolj, da si upam prevzeti odgovornost?”

Oba predmeta Modula C se izvajata v obliki predavanj in laboratorijskih vaj.

Pri predmetu Programirljivi krmilni sistemi se srečate z naslednjimi vsebinami:

 • krmiljenje procesov na različnih področjih (industrija, energetika, promet, ekologija…),
 • izbira strojne opreme (krmilnik, signalni in funkcijski moduli, senzorji, aktuatorji, operaterski panel), njena namestitev in konfiguriranje,
 • ureditev komunikacij med dislociranimi elementi strojne opreme,
 • razvoj uporabniškega krmilnega programa,
 • razvoj uporabniškega vmesnika (operaterski panel, HMI, SCADA…),
 • integracija krmiljenega procesa v nadrejeni informacijski sistem,
 • konkretna uporaba pomnilniško programirljivih krmilnikov (PLC) Simatic in jezika STEP 7 za reševanje krmilnih nalog.

Pri predmetu Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije pa z:

 • električne inštalacije in zakonodaja,
 • elementi električnih inštalacij,
 • dimenzioniranje vodnikov,
 • varovanje električnih inštalacij,
 • prenapetostma zaščita,
 • nevarnost električnega toka,
 • zaščita pred električnim udarom,
 • inteligentne električne inštalacije,
 • projektiranje notranje razsvetljave,
 • varnostna razsvetljava,
 • projektiranje električnih inštalacij,
 • meritve električnih inštalacij,
 • električna oprema v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Laboratorijske vaje so pri obeh predmetih res laboratorijske. Na vajah se boste srečali s praktičnimi primeri, za katere boste osnove osvojili na predavanjih. Gre torej za praktične vaje, ki zahtevajo individualno delo tako s krmilniki, programatorji, elementi električnih inštalacij, merilnimi inštrumenti, kot tudi s kleščami in izvijačem.

Izpit je pri obeh predmetih sestavljen iz pisnega in ustnega izpita, oceno pa dobite tudi za izvedbo vaj. Končna ocena se oblikuje na podlagi vseh treh ocen (pisni izpit, ustni izpit, vaje), pri čemer pa morajo vse tri delne ocene biti pozitivne.

Če vam klasični izpiti niso preveč pri srcu, lahko izpit opravite tudi z izdelavo projekta in njegovim ustnim zagovorom. Ocena vaj se seveda upošteva tudi v tem primeru. V takšni obliki je izpit možno izdelati pri obeh predmetih Modula C.

Namen Modula D je spoznati osnovne principe spletnih tehnologij tako na strežniški strani kot tudi na strani odjemalcev in pridobiti kompetence za samostojni razvoj preprostih spletnih strani. Študenti spoznajo spletne jezike in programske tehnologije, potrebne za predstavitev in dinamično prikazovanje vsebin. Poleg tega študenti spoznajo tudi osnovne principe opisovanja in iskanja spletnih vsebin ter storitev, njihovega prilagajanja stacionarnim in mobilnim terminalom ter formate vsebin in iz njih izhajajočih tehničnih zahtev za prenos vsebin ter izvedbo spletnih storitev.

Povzetek vsebine

 1. Zgodovina in razvoj interneta in spleta
 2. Osnovni princip komunikacije odjemalec-strežnik (internetni protokoli, HTTP)
 3. Osnove administracije strežnikov (namestitev, upravljanje, varnostni mehanizmi)
 4. Varnostni mehanizmi v spletu (avtentikacija, certifikati, protokol HTTPS)
 5. Tehnologije na strežniški strani (PHP, ASP, CGI, dostop do podatkovnih baz, javanski servleti)
 6. Tehnologije na strani odjemalca (spletni brskalnik, HTML, CSS, skriptni jeziki, DOM, AJAX, ogrodja in programske knjižnice)
 7. Spletne storitve in tehnologije za semantično izmenjavo podatkov (XML, XSLT, JSON, SOAP, WSDL)
 8. Delovanje spletnih blog-ov, forum-ov, wikipedij, družbenih omrežij, tehnologije RSS
 9. Mobilni splet (WAP, WML, odzivni splet).
 10. Varnost na spletu in spletni napadi (napadi na strežnik, napadi na odjemalca, socialni inženiring)

Predmeta Modula D

 • Svetovni splet
 • Multimedijski sistemi

Izpitni sistem
50 % ocene predstavlja ocena individualnega projekta v okviru laboratorijskih vaj, ki zajema izdelavo dinamične spletne strani, 50 % ocene pa ustni izpit.

Predmeta modula E

 • Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo
 • Zasnova in razvoj izdelkov

Izpitni sistem
Študentje oba izpita modula E opravijo v zadnjem tednu semestra, ko predstavijo nov prototipni izdelek, ki so ga razvili s skupinskim projektnim delom v okviru laboratorijskih vaj obeh predmetov modula E.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411