Predmetnik

Brez smeri

1. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64101 Matematika I OSP Gregor Dolinar 45 60 9
64147 Mehanika in termodinamika OSP Aleš Iglič 45 60 8
64103 Osnove elektrotehnike I OST Marko Meža, Iztok Humar 45 60 8
64104 Osnove programiranja OST Iztok Fajfar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64148 Atomika in optika OSP Aleš Iglič 45 60 8
64105 Matematika II OSP Gregor Dolinar 45 60 9
64107 Osnove elektrotehnike II OST Iztok Humar, Marko Meža 45 60 8
64108 Programiranje mikrokrmilnikov OST Iztok Fajfar 30 30 5

Brez smeri

2. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64113 Digitalne strukture OST Tadej Kotnik 45 45 7
64114 Komunikacijski sistemi OST Janez Bešter, Matevž Pustišek 45 45 7
64111 Matematika III OSP Gregor Dolinar, Melita Hajdinjak 45 60 9
64112 Meritve OST Dušan Agrež, Janko Drnovšek 45 45 7
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64117 Električni stroji OST Damijan Miljavec 45 45 7
64115 Matematika IV OSP Melita Hajdinjak, Gregor Dolinar 30 45 6
64116 Merilna instrumentacija OST Janko Drnovšek, Dušan Agrež 30 30 5
64118 Polprevodniška elektronika OST Benjamin Lipovšek 45 45 7
64119 Avtomatsko vodenje sistemov IST Gregor Klančar 15 45 5
64120 Digitalni elektronski sistemi IST Andrej Trost 30 30 5
64121 Energetika in okolje IST Marko Čepin 30 30 5
64122 Informacijski sistemi IST Sara Stančin 15 45 5

Avtomatika

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64124 Analiza sistemov OST Miran Bürmen 45 45 6
64123 Gradniki sistemov vodenja OST Sašo Blažič, Aleš Belič 45 45 6
64126 Osnove robotike OST Marko Munih 30 30 5
64125 Signali OST Vitomir Štruc 30 45 5
64127 Optoelektronika IST Janez Krč 30 30 5
64128 Osnove mehatronike IST Vanja Ambrožič 30 30 5
64129 Inteligentni sistemi IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
64130 Numerične metode IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64131 Elektronika v avtomatiki OST Boštjan Murovec 45 45 6
64132 Industrijski krmilni in regulacijski sistemi OST Igor Škrjanc 45 45 6
64133 Računalniška simulacija OST Borut Zupančič 30 45 5
64134 Modul A: Navidezna in obogatena resničnost ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
64135 Modul A: Slikovna informatika ISP Boštjan Likar 30 30 5
64136 Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
64137 Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
64138 Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije ISP Grega Bizjak 30 30 5
64139 Modul C: Programirljivi krmilni sistemi ISP David Nedeljković 30 30 5
64140 Modul D: Svetovni splet ISP Jaka Sodnik 15 45 5
64141 Modul D: Multimedijski sistemi ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
64142 Modul E: Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
64143 Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov ISP Boštjan Likar 30 30 5
64180D Diplomsko delo OSP 6

Elektronika

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64146 Elektronske komponente in senzorji OST Matej Možek 30 45 5
64127 Optoelektronika OST Janez Krč 30 30 5
64145 Signali in sistemi OST Benjamin Lipovšek 45 45 6
64144S Linearna elektronska vezja OST Andrej Žemva 45 45 6
64126 Osnove robotike IST Marko Munih 30 30 5
64128 Osnove mehatronike IST Vanja Ambrožič 30 30 5
64129 Inteligentni sistemi IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
64130 Numerične metode IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64152 Analogna elektronska vezja OST Janez Krč 45 45 6
64153 Diskretni signali in sistemi OST Matija Pirc 45 45 6
64154 Govorne in slikovne tehnologije OST Vitomir Štruc 30 45 5
64134 Modul A: Navidezna in obogatena resničnost ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
64135 Modul A: Slikovna informatika ISP Boštjan Likar 30 30 5
64136 Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
64137 Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
64138 Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije ISP Grega Bizjak 30 30 5
64139 Modul C: Programirljivi krmilni sistemi ISP David Nedeljković 30 30 5
64140 Modul D: Svetovni splet ISP Jaka Sodnik 15 45 5
64141 Modul D: Multimedijski sistemi ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
64142 Modul E: Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
64143 Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov ISP Boštjan Likar 30 30 5
64180D Diplomsko delo OSP 6

Energetika in mehatronika

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64155 Elektroenergetska omrežja in naprave OST Boštjan Blažič 45 45 6
64157 Modeliranje električnih strojev OST Damijan Miljavec 30 45 5
64128 Osnove mehatronike OST Vanja Ambrožič 30 30 5
64156 Regulacijska tehnika OST David Nedeljković, Vanja Ambrožič 30 60 6
64126 Osnove robotike IST Marko Munih 30 30 5
64127 Optoelektronika IST Janez Krč 30 30 5
64129 Inteligentni sistemi IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
64130 Numerične metode IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64163 Elektroenergetski sistemi OST Miloš Pantoš 45 45 6
64164 Energetska elektronika OST Danjel Vončina, Peter Zajec 30 60 6
64165 Visokonapetostna tehnika OST Igor Papič 45 30 5
64134 Modul A: Navidezna in obogatena resničnost ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
64135 Modul A: Slikovna informatika ISP Boštjan Likar 30 30 5
64136 Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
64137 Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
64138 Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije ISP Grega Bizjak 30 30 5
64139 Modul C: Programirljivi krmilni sistemi ISP David Nedeljković 30 30 5
64140 Modul D: Svetovni splet ISP Jaka Sodnik 15 45 5
64141 Modul D: Multimedijski sistemi ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
64142 Modul E: Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
64143 Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov ISP Boštjan Likar 30 30 5
64180D Diplomsko delo OSP 6

Informacijsko komunikacijske tehnologije

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64167 Elektrodinamika OST Matjaž Vidmar 45 45 6
64168 Teorija informacij in izvorno kodiranje OST Matija Pirc 30 45 5
64129 Inteligentni sistemi OST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
64166 Zvezni signali in sistemi OST Andrej Košir 45 45 6
64126 Osnove robotike IST Marko Munih 30 30 5
64127 Optoelektronika IST Janez Krč 30 30 5
64128 Osnove mehatronike IST Vanja Ambrožič 30 30 5
64130 Numerične metode IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64174 Digitalna obdelava signalov OST Anton Umek 45 45 6
64175 Digitalne komunikacije OST Sašo Tomažič 45 45 6
64176 Telekomunikacijski protokoli OST Grega Jakus 30 45 5
64134 Modul A: Navidezna in obogatena resničnost ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
64135 Modul A: Slikovna informatika ISP Boštjan Likar 30 30 5
64136 Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
64137 Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
64138 Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije ISP Grega Bizjak 30 30 5
64139 Modul C: Programirljivi krmilni sistemi ISP David Nedeljković 30 30 5
64140 Modul D: Svetovni splet ISP Jaka Sodnik 15 45 5
64141 Modul D: Multimedijski sistemi ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
64142 Modul E: Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
64143 Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov ISP Boštjan Likar 30 30 5
64180D Diplomsko delo OSP 6

IZBIRNI PREDMETI

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed štirih, tukaj ponujenih izbirnih strokovnih predmetov, po priporočilu tutorja, načeloma glede na predvideno smer v 3. letniku. Študent se odloči za ta izbirni strokovni predmet ob vpisu.

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 3. letnik. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so poleg predmeta Numerične metode tudi strokovni predmeti, ki so obvezni strokovni predmeti za študente drugih smeri, a na osnovnejši ravni, tako da vključitev vanje ne predstavlja težav. S tem je omogočeno pridobivanje znanj širše od izbrane smeri.

*Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D ali E) v obsegu 10 ECTS (skupaj 8 kontaktnih ur tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih modulov, lahko pa na tem mestu prenese 10 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Sicer se študent odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 3. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 5 ECTS) v skupnem obsegu 10 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed desetih se na urniku vseh teh 10 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati.

IZBIRNI MODULI

 • Modul A
  • Navidezna resničnost
  • Slikovna informatika
 • Modul B
  • Načrtovanje vgrajenih sistemov
  • Programiranje vgrajenih sistemov
 • Modul C
  • Programirljivi krmilni sistemi
  • Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije
 • Modul D
  • Svetovni splet
  • Multimedijski sistemi
 • Modul E
  • Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo
  • Zasnova in razvoj izdelkov

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411