Predmetnik

Brez smeri

1. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0045835 Matematika I OSP Gregor Dolinar 45 60 9
0045837 Mehanika in termodinamika OSP Aleš Iglič 45 60 8
0045838 Osnove elektrotehnike I OST Marko Meža, Iztok Humar 45 60 8
0045840 Osnove programiranja OST Iztok Fajfar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0045834 Atomika in optika OSP Aleš Iglič 45 60 8
0045836 Matematika II OSP Gregor Dolinar 45 60 9
0045839 Osnove elektrotehnike II OST Iztok Humar, Marko Meža 45 60 8
0045841 Programiranje mikrokrmilnikov OST Iztok Fajfar 30 30 5

Brez smeri

2. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0045843 Digitalne strukture OST Tadej Kotnik 45 45 7
0045848 Komunikacijski sistemi OST Janez Bešter, Matevž Pustišek 45 45 7
0045849 Matematika III OSP Gregor Dolinar, Melita Hajdinjak 45 60 9
0045852 Meritve OST Dušan Agrež, Janko Drnovšek 45 45 7
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0045845 Električni stroji OST Damijan Miljavec 45 45 7
0045850 Matematika IV OSP Melita Hajdinjak, Gregor Dolinar 30 45 6
0045851 Merilna instrumentacija OST Janko Drnovšek, Dušan Agrež 30 30 5
0045853 Polprevodniška elektronika OST Benjamin Lipovšek 45 45 7
0082582 Avtomatsko vodenje sistemov IST Gregor Klančar 15 45 5
0082583 Digitalni elektronski sistemi IST Andrej Trost 30 30 5
0082585 Energetika in okolje IST Marko Čepin 30 30 5
0082586 Informacijski sistemi IST Sara Stančin 15 45 5

Avtomatika

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0102105 Analiza sistemov OST Miran Bürmen 45 45 6
0102106 Gradniki sistemov vodenja OST Sašo Blažič, Aleš Belič 45 45 6
0045829 OST 30 30
0102108 Signali OST Vitomir Štruc 30 45 5
0082594 Optoelektronika IST Janez Krč 30 30 5
0082597 Osnove mehatronike IST Vanja Ambrožič 30 30 5
0082598 Inteligentni sistemi IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
0082602 Numerične metode IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0102110 Elektronika v avtomatiki OST Boštjan Murovec 45 45 6
0102111 Industrijski krmilni in regulacijski sistemi OST Igor Škrjanc 45 45 6
0102112 Računalniška simulacija OST Borut Zupančič 30 45 5
0102077 Modul A: Navidezna in obogatena resničnost ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
0082605 Modul A: Slikovna informatika ISP Boštjan Likar 30 30 5
0082606 Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082607 Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082608 Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije ISP Grega Bizjak 30 30 5
0082609 Modul C: Programirljivi krmilni sistemi ISP David Nedeljković 30 30 5
0082610 Modul D: Svetovni splet ISP Jaka Sodnik 15 45 5
0082611 Modul D: Multimedijski sistemi ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
0082612 Modul E: Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
0082613 Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov ISP Boštjan Likar 30 30 5
0112083 Diplomsko delo OSP 6

Elektronika

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0102096 Elektronske komponente in senzorji OST Matej Možek 30 45 5
0045804 OST 30 30
0102098 Signali in sistemi OST Benjamin Lipovšek 45 45 6
0102099 Linearna elektronska vezja OST Andrej Žemva 45 45 6
0082593 Osnove robotike IST Marko Munih 30 30 5
0082597 Osnove mehatronike IST Vanja Ambrožič 30 30 5
0082598 Inteligentni sistemi IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
0082602 Numerične metode IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0102101 Analogna elektronska vezja OST Janez Krč 45 45 6
0102102 Diskretni signali in sistemi OST Matija Pirc 45 45 6
0102103 Govorne in slikovne tehnologije OST Vitomir Štruc 30 45 5
0102077 Modul A: Navidezna in obogatena resničnost ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
0082605 Modul A: Slikovna informatika ISP Boštjan Likar 30 30 5
0082606 Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082607 Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082608 Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije ISP Grega Bizjak 30 30 5
0082609 Modul C: Programirljivi krmilni sistemi ISP David Nedeljković 30 30 5
0082610 Modul D: Svetovni splet ISP Jaka Sodnik 15 45 5
0082611 Modul D: Multimedijski sistemi ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
0082612 Modul E: Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
0082613 Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov ISP Boštjan Likar 30 30 5
0112083 Diplomsko delo OSP 6

Energetika in mehatronika

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0102087 Elektroenergetska omrežja in naprave OST Boštjan Blažič 45 45 6
0102088 Modeliranje električnih strojev OST Damijan Miljavec 30 45 5
0045780 OST 30 30
0102090 Regulacijska tehnika OST David Nedeljković, Vanja Ambrožič 30 60 6
0082593 Osnove robotike IST Marko Munih 30 30 5
0082594 Optoelektronika IST Janez Krč 30 30 5
0082598 Inteligentni sistemi IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
0082602 Numerične metode IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0102092 Elektroenergetski sistemi OST Miloš Pantoš 45 45 6
0102093 Energetska elektronika OST Danjel Vončina, Peter Zajec 30 60 6
0102094 Visokonapetostna tehnika OST Igor Papič 45 30 5
0102077 Modul A: Navidezna in obogatena resničnost ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
0082605 Modul A: Slikovna informatika ISP Boštjan Likar 30 30 5
0082606 Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082607 Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082608 Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije ISP Grega Bizjak 30 30 5
0082609 Modul C: Programirljivi krmilni sistemi ISP David Nedeljković 30 30 5
0082610 Modul D: Svetovni splet ISP Jaka Sodnik 15 45 5
0082611 Modul D: Multimedijski sistemi ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
0082612 Modul E: Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
0082613 Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov ISP Boštjan Likar 30 30 5
0112083 Diplomsko delo OSP 6

Informacijsko komunikacijske tehnologije

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0102059 Elektrodinamika OST Matjaž Vidmar 45 45 6
0102060 Teorija informacij in izvorno kodiranje OST Matija Pirc 30 45 5
0045744 OST 15 45
0102062 Zvezni signali in sistemi OST Andrej Košir 45 45 6
0082593 Osnove robotike IST Marko Munih 30 30 5
0082594 Optoelektronika IST Janez Krč 30 30 5
0082597 Osnove mehatronike IST Vanja Ambrožič 30 30 5
0082602 Numerične metode IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
0102064 Digitalna obdelava signalov OST Anton Umek 45 45 6
0102065 Digitalne komunikacije OST Sašo Tomažič 45 45 6
0102066 Telekomunikacijski protokoli OST Grega Jakus 30 45 5
0102077 Modul A: Navidezna in obogatena resničnost ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
0082605 Modul A: Slikovna informatika ISP Boštjan Likar 30 30 5
0082606 Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082607 Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082608 Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije ISP Grega Bizjak 30 30 5
0082609 Modul C: Programirljivi krmilni sistemi ISP David Nedeljković 30 30 5
0082610 Modul D: Svetovni splet ISP Jaka Sodnik 15 45 5
0082611 Modul D: Multimedijski sistemi ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
0082612 Modul E: Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
0082613 Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov ISP Boštjan Likar 30 30 5
0112083 Diplomsko delo OSP 6

IZBIRNI PREDMETI

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed štirih, tukaj ponujenih izbirnih strokovnih predmetov, po priporočilu tutorja, načeloma glede na predvideno smer v 3. letniku. Študent se odloči za ta izbirni strokovni predmet ob vpisu.

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 3. letnik. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so poleg predmeta Numerične metode tudi strokovni predmeti, ki so obvezni strokovni predmeti za študente drugih smeri, a na osnovnejši ravni, tako da vključitev vanje ne predstavlja težav. S tem je omogočeno pridobivanje znanj širše od izbrane smeri.

 

IZBIRNI MODULI

 • Modul A
  • Navidezna resničnost
  • Slikovna informatika
 • Modul B
  • Načrtovanje vgrajenih sistemov
  • Programiranje vgrajenih sistemov
 • Modul C
  • Programirljivi krmilni sistemi
  • Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije
 • Modul D
  • Svetovni splet
  • Multimedijski sistemi
 • Modul E
  • Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo
  • Zasnova in razvoj izdelkov

*Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D ali E) v obsegu 10 ECTS (skupaj 8 kontaktnih ur tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih modulov, lahko pa na tem mestu prenese 10 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Sicer se študent odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 3. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 5 ECTS) v skupnem obsegu 10 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed desetih se na urniku vseh teh 10 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411