Predmetnik

1. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64191 Karierna komunikacija OSP Janez Bešter 30 45 5
64114M Komunikacijski sistemi OST Janez Bešter, Matevž Pustišek 45 45 7
63202 Osnove matematične analize OSP Žiga Virk 30 45 6
63277 Programiranje 1 OST Luka Fürst 30 45 6
64190 Uvod v multimedijske sisteme OST Matevž Pogačnik 30 45 6
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64122M Informacijski sistemi OST Sara Stančin 15 45 5
63207 Linearna algebra OSP Polona Oblak 30 45 6
63278 Programiranje 2 OST Boštjan Slivnik 30 45 6
64192 Tehnološke osnove multimedije OST Iztok Humar, Boštjan Batagelj 30 45 7
63288 Multimedijske vsebine OSP Narvika Bovcon 30 45 6

2. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64256M Akustika v komunikacijah OST Jaka Sodnik 30 45 6
63286 Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba OSP Tanja Oblak Črnič, Dejan Jontes, Maruša Pušnik 30 45 6
64193 Internetni sistemi OST Andrej Kos 30 45 6
64194 Radijski in televizijski sistemi OST Matevž Pogačnik 30 45 6
63255 Spletno programiranje OST Dejan Lavbič 10 45 6
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64174M Digitalna obdelava signalov OST Sara Stančin 45 45 7
63271 Osnove oblikovanja OSP Narvika Bovcon 30 45 6
64142M Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo OSP Damijan Miklavčič 30 30 5
64196 Studijska in snemalna tehnika OST Janez Bešter, Matevž Pogačnik 30 45 6
63250 Organizacija in management ISP Tomaž Hovelja 20 45 6
64133M Računalniška simulacija ISP Borut Zupančič 30 45 6
64154M Govorne in slikovne tehnologije ISP Vitomir Štruc 30 45 6
64176M Telekomunikacijski protokoli ISP Grega Jakus 30 45 6

3. letnik

1. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
63214 Osnove umetne inteligence OSP Zoran Bosnić 30 45 6
63270 Multimedijski sistemi OST Luka Čehovin Zajc 20 45 6
63269 Računalniška grafika in tehnologija iger OST Matija Marolt 20 45 6
63289 Varnost komunikacij in zaščita vsebin OST Vlado Stankovski 30 45 6
63249 Elektronsko poslovanje ISP Denis Trček 30 45 6
63267 Umetno zaznavanje ISP Matej Kristan 20 45 6
64146M Elektronske komponente in senzorji ISP Matej Možek 30 45 6
2. semester
Šifra Ime Steber Nosilec Vaje Predavanja ECTS
64271M Mobilnost in internet snovi OST Janez Bešter 30 45 6
64270M Terminalske naprave in uporabniški vmesniki OST Jaka Sodnik 30 45 6
64199 Montaža in postprodukcija OSP Matevž Pogačnik, Janez Bešter 45 30 6
63250 Organizacija in management ISP Tomaž Hovelja 20 45 6
64133M Računalniška simulacija ISP Borut Zupančič 30 45 6
64154M Govorne in slikovne tehnologije ISP Vitomir Štruc 30 45 6
64176M Telekomunikacijski protokoli ISP Grega Jakus 30 45 6

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411