Na spletni strani UL je posebna rubrika »Duševno zdravje«, kjer lahko študenti najdete koristne informacije in povezave.

Spremembe Learning Agreementa – programa študija v tujini

Po prihodu v tujino se vam lahko zgodi, da nekaterih že vpisanih predmetov ne boste mogli opravljati (ker se ne izvajajo v angleškem jeziku, se ne izvaja v predvidenem semestru, ste ugotovili da ste predmet že poslušali doma, je snov čisto drugačna, kot je bilo predvideno pred izmenjavo …) v takem primeru postopate na naslednji način.

Prvi korak

O nastali situaciji takoj obvestite svojega mentorja na UL FE ter Erasmus koordinatorja na UL FE (bostjan.murovec@fe.uni-lj.si) in v tujini.

Drugi korak

Skupaj z mentorjem UL FE (običajno komunikacija poteka po elektronski pošti) uskladite spremembe študijskega programa (to je tisti obrazec, ki mora biti pred vašo izmenjavo podpisan z vaše strani, strani vašega mentorja in Erasmus koordinatorja). Izpolnite lahko le del During the mobilityali še bolje naredite nov LA (izpolnite zopet before mobility, saj boste imeli tako kasneje manj težav s priznavanjem vsebin). Pazite, da boste imeli domače predmete enake kot so v STUDISu – teh predmetov namreč ni moč zamenjati.

Tretji korak

Mentor vam bo obrazec podpisal in vrnil, vi pa ga posredujte v študentsko pisarno (international@fe.uni-lj.si) – vsi podpisi naj bodo v  digitalni obliki.

Četrti korak

Izpolnjen in podpisan obrazec (nov Learning agreement) bo študentska pisarna oddala v odobritev Erasmus koordinatorju in po njegovem podpisu/odobritvi vam bomo kopijo podpisanega obrazca posredovali po elektronski pošti.

Obrazec mora biti izpolnjen digitalno in prav tako tudi podpisan.

 

V primeru podaljšanja izmenjave (navodila s strani Univerze v Ljubljani)

V primeru, da želite izmenjavo podaljšati iz enga semestra v dva prosim sledite navodilom:

1. sprva se morate pozanimati na obeh straneh, na domači fakulteti pri Erasmus koordinatorju ter na univerzi gostiteljici, če se strinjajo z vašim načrtovanim podaljšanjem in predlaganim študijskim sporazumom,

2. v kolikor bo odgovor obeh strani pozitiven, pa vas prosimo, da tudi v svoji spletni aplikaciji za Erasmus+ finančno pomoč – aplikacija UL (https://studij.uni-lj.si/finpomoc_prva.asp), v zavihku “Prošnja za podaljšanje izmenjave” naložite naslednje dokumente:

  • prošnjo, v kateri je potrebno obrazložiti, zakaj želite podaljšati in navesti predviden novi datum zaključka (ni posebnega obrazca, napišete prosti tekst),
  • pisno strinjanje domačega koordinatorja (lahko mail),
  • pisno strinjanje tujega koordinatorja (lahko mail),
  • nov LA za drugi semester, podpisan z obeh strani (upoštevajte, da je potrebno tudi v drugem semestru zbrati vsaj za 20 ECTS obveznosti).

Nekatere institucije želijo sprva strinjanje UL, preden sami potrdijo podaljšanje. V takih primerih prosite Erasmus koordinatorja, da piše v tujino in sporoči, ali se s podaljšanjem strinja.

Vašo Erasmus+ izmenjavo lahko podaljšate na skupno največ 12 mesecev. V to obdobje se štejejo tudi morebitni že izkoriščeni meseci Erasmus izmenjave ali prakse iz preteklosti iz iste stopnje študija. Maksimalno obdobje financiranja pa bo v primeru podaljšanja na dodatni semester omejeno na 10 mesecev oz. 300 dni.

Ko bodo vsi zgodaj našteti dokumenti naloženi, boste na mail prejeli Dodatek k pogodbi. Dodatek natisnite v dveh izvodih, oba podpišete in nam vrnete. Dodatke bomo podpisali tudi tu in vam na domači naslov poslali 1 podpisan izvod.

Izplačilo bo prav tako potekalo v dveh delih, 80% po podpisu Dodatka in 20% po zaključku izmenjave in zaključenem poročanju.

Tisti, ki boste podaljšali, boste poročali šele ob koncu.

O vseh korakih obveščajte tudi kontaktno osebo na Fakulteti za elektrotehniko UL (katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si).

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411