Po končani izmenjavi se vrnete nazaj na našo fakulteto in s seboj prinesite (naložite na Studis):

 • S strani tuje institucije podpisan in žigosan Transcript of records (potrdilo o opravljenih obveznostih v tujini). Lahko se zgodi, da vam ga ne bodo dali v roke (zaradi ponarejanj), ampak ga bodo poslali po pošti na našo Fakulteto. V tem primeru prosite, da ga pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, za: Katarina Erjavec Drešar.
 • Originalni študijski sporazum (Learning agreement) – program študija v tujini (tistega, ki ste ga pripravili pred/med izmenjavo)
 • Razna druga originala potrdila iz katerih je razvidna vaša izmenjava (Arrival/departue certificate ali Confirmation of attendance …)
 • Napišite neformalno poročilo o študiju v tujini . Neformalno poročilo naj bo na formatu A4 vključno z vašimi podatki (ime in priimek ter kontakt le, če želite, da te podatke objavimo). Poročilo bo objavljeno na naši spletni strani in bo v pomoč vsem tistim študentom, ki se odločajo za prijavo na izmenjavo. Za orientacijo pisanja naj vam bodo v pomoč slednje smernice:
  • Nastanitev
  • Prehrana
  • Prevoz
  • Splošno o organiziranosti fakultete v tujini
  • Splošen vtis končna ocena izmenjave v tujini(ocena od 1-5 – lahko tudi opisno)
  • Splošen vtis in končna ocena podpore pred in med izmenjavo (od 1-5 – lahko tudi opisno)

Prvi korak

Oglasite se pri vašem mentorju in skupaj na originalen “Program študija v tujini” – Ocena priznanega predmeta (ali angleško verzijo “After the mobility”) vneseta »prevedene« ocene, ki ste jih dosegli v tujini. Mentor naj se poleg dopisanih “prevedenih” ocen tudi podpiše. “Prevedene” ocene določi vaš mentor iz UL FE na podlagi prejetih ocen v tujini (Transcript of records).

Drugi korak

S strani mentorja podpisane ocene pošljite v študentsko pisarno (Katarina Erjavec Drešar: international@fe.uni-lj.si). Predlagamo vam, da so vsi podpisi digitalni. Ponovno bomo podpisane ocene (t.i. Program študija v tujini) oddali v odobritev Erasmus koordinatorju, v vednost le te posredovali študijski komisiji in vam jih po odobritvi ocene vnesli v študijski informacijski sistem FE (STUDIS – obvestilo dobite tudi vi).

Tretji korak

Ne pozabite, da morate v Studis naložiti:

 • Program študija v tujini (Learning agreement) – končno verzijo podpisano tudi s strani tujine
 • potrdilo o opravljenih obveznostih: Transcript of records
 • Potrdilo o času bivanja v tujini (arrival/depart certificate oz. attendance certificate)
 • Potrjen program študija v tujini (ta, ki sta ga uredila z mentorjem)
 • neformalno poročilo

Četrti korak

Ko s strani fakultetne študentske pisarne dobite zaključno potrdilo o priznanih ocenah (sklep v Studisu) ne pozabite dokumentacijo oddati tudi na Univerzo v Ljubljani, da boste lahko prejeli še zadnji del štipendije.

S tem je vaša mobilnost zaključena. Z njo ste pridobili neomejeno število novih poznanstev, izkušenj, ter ogromno novega znanja.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411