ČLANI LABORATORIJA

prof. dr. Boštjan Blažič

Visokošolski učitelj

E-pošta: bostjan.blazic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8414

Prof. dr. Boštjan Blažič je diplomiral leta 2000, magistriral leta 2003 in doktoriral leta 2005 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je zaposlen kot redni profesor. V letu 2013 je bil gostujoči predavatelj na Tehnični Univerzi na Dunaju v Avstriji. Njegovo raziskovalno delo sega na področje delovanja elektroenergetskega sistema, kjer se posebej osredotoča na tematike obnovljivih virov in zelenega prehoda, konceptov načrtovanja in vodenja elektroenergetski omrežij ter matematične analize delovanja kompenzacijskih naprav v elektroenergetiki.

asist. - razisk. Matevž Bokal

Raziskovalec

E-pošta: matevz.bokal@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8178

Matevž Bokal je diplomiral leta 2011 in doktoriral leta 2024 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 2016 je zaposlen v Laboratoriju za električna omrežja in naprave kot raziskovalec s področja preizkušanja naprav v zanki (Hardware-in-the-Loop) z uporabo digitalnih simulatorjev v realnem času. Tema njegovega raziskovanja so preučevanje stabilnosti digitalnih simulacij in diferencialne enačbe z zakasnitvijo.

prof. dr. Marko Čepin

Visokošolski učitelj

E-pošta: marko.cepin@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8243

Prof. dr. Marko Čepin je diplomiral leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1999 na Univerzi v Ljubljani. V letih od 1992 do 2009 je bil zaposlen na Institutu Jožef Stefan. V letu 2001 je gostoval na Politehnični univerzi v Valenciji. Od leta 2009 poučuje na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, kjer je leta 2020 postal redni profesor. Bil je predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (2010-2014, 2014-2018) in predsednik European Safety and Reliability Association (2018-2020). Njegova raziskovalna dejavnost vključuje energetiko, elektrarne, obnovljive vire energije in zanesljivost elektroenergetskih sistemov.

asist. Janja Dolenc

Raziskovalec

E-pošta: janja.dolenc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8838

Janja Dolenc je magistrirala leta 2018 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča. Od februarja 2016 je v LEON delala kot študentka in sicer na področju simulacij v realnem času. Njena magistrska naloga obravnava algoritme za povezovanje dveh simulatorjev v realnem času z namenom preizkušanja vključevanja FACTS naprav v velika omrežja.

V LEON je zaposlena od septembra 2018, njeno primarno raziskovalno področje pa so harmonske analize. Je tudi doktorska študentka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

asist. dr. Leopold Herman

Asistent

E-pošta: leopold.herman@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8178

Leopold Herman, uni. dipl. inž. el. je diplomiral leta 2008 in doktoriral leta 2014 na Fakulteti za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. Trenutno je na isti fakulteti zaposlen kot raziskovalec v Laboratoriju za električna omrežja in naprave. Njegovo raziskovalno delo obsega področje kakovosti električne energije.

asist. Marjan Ilkovski

Raziskovalec

E-pošta: marjan.ilkovski@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8289

Marjan Ilkovski je magistriral leta 2019 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča. Od februarja 2017 je v LEON delal kot študent in sicer na področju pametnih omrežij v sklopu slovensko-japonskega projekta NEDO. Njegova magistrska naloga obravnava algoritme za napoved obremenitev transformatorjev VN/SN, ki napajajo omrežja z velikim deležem sončnih elektrarn. V LEON je zaposlen kot raziskovalec od aprila 2019, njegovo primarno raziskovanje pa so pametna omrežja.

asist. Klemen Knez

Mladi raziskovalec

E-pošta: klemen.knez@fe.uni-lj.si

Klemen Knez je leta 2020 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od januarja 2020 v LEON dela kot študent in sicer na področju pametnih omrežij. Sodeluje na različnih industrijskih in evropskih projektih, kot je naprimer Smart Grid simulacijska platforma. Sodeloval je tudi pri razvoju Nacionalnega programa za pametna omrežja (NPPO), kjer se je na referenčnih modelih izvajalo simulacije z različnimi rešitvami pametnih omrežij.

asist. Jure Lokar

Raziskovalec

E-pošta: jure.lokar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8179

Jure Lokar je leta 2018 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zaključil študij prve, leta 2021 pa je na isti fakulteti zaključil magistrski študij 2. bolonjske stopnje. V magistrskem delu je obravnaval uporabo metode modalne analize za omejevanje harmonskih resonančnih pojavov v elektroenergetskih omrežjih.

V Laboratoriju za električna omrežja in naprave se je leta 2019 zaposlil kot študent, od leta 2021 pa je v laboratoriju zaposlen kot raziskovalec, kjer deluje na področju kakovosti električne energije ter sodeluje pri industrijskih projektih, med katerimi sta Obvladovanje kapacitivne delovne moči v distribucijskem omrežju in NEDO Flex.

prof. dr. Igor Papič

Znanstveni svetnik

E-pošta: igor.papic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8244

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411