Komunikacijski sistemi

Visokošolski učitelji: Bešter Janez
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64114Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija. Poznavanje vsebin predmetov Osnove programiranja, Matematika I, Matematika II.

Vsebina:

Temeljni pojmi s področja komunikacij in telekomunikacij. Informacijska družba in informacijski viri. Uporaba informacijskih virov, podatkov in informacij ter komunikacijske storitve v izobraževanju. Uporabniki in ponudniki informacijskih in telekomunikacijskih storitev ter vsebine in aplikacije teh storitev. Model komunikacijskega kanala. Digitalni prenos podatkov. Časovni potek komunikacije. Pomen telekomunikacijskih slojev, skladov, protokolov, protokolnih enot; referenčni model OSI in sklad TCP/IP. Osnovni koncepti komunikacijskih sistemov: multipleksiranje in paketno in tokokrogovno posredovanje, povezana in nepovezavna usmerjenost. Komunikacijska vodila. Sinhroni/asinhroni prenos podatkov. Lastnosti vodil in omejitve pri delovanju. Arhitekture telekomunikacijskih omrežij, dostop, jedro in omrežja nosilnih storitev. Primeri in delovanje nekaterih sistemov za zagotavljanje komunikacijskih storitev: ethernet, xDSL, brezžična in mobilna komunikacijska omrežja, internetni sistem s TCP/IP, satelitska in radiodifuzna omrežja. Omrežja nosilnih storitev: žični sistemi, brezžični sistemi, širokopasovnost, mobilnost. Osnove spleta in spletnih tehnologij. Klasične storitve internetnega okolja in internetne aplikacije. Koncept in praktični primeri uporabe interneta stvari. Konvergenčne storitve, video, govor, osnove interaktivnih multimedijskih elementov in storitev ter radiodifuzije.

Cilji in kompetence:

 • Predmet podaja temeljna znanja s področja komunikacijskih rabe in delovanja sistemov, ki so potrebna za bodoče inženirje tehnične stroke.
 • Predmet sestavlja teoretična osnova, ki je navezana na praktična znanja iz prakse in realnih okolij projektov. Snov predstavlja zaključeno celoto, zanimivo za vse študente elektrotehnike in multimedije, hkrati pa je osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija telekomunikacij in multimedije.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje temeljnih konceptov komunikacijskih tehnologij in sistemov kot pomoč pri aktivni uporabi komunikacijskih tehnologij, v industrijskem okolju ter v okviru pridobivanja nadaljnjih znanj v višjih letnikih študija.
 • Na podlagi temeljnih znanj se pridobi zmožnost razumevanja, uporabe, vrednotenja in analize stvarnih komunikacijskih sistemov ter kritične primerjave med njimi.
 • Možnost nadgradnje temeljnih sistemskih znanj in povezovanje problematik v isti in v sorodnih vedah.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje, e-izobraževanje.

Gradiva

 1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition), ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
 2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
 3. Stallings, W.: Data and computer communications, 9th ed., ISBN 978-0-13-139205-2, 2011, Prentice Hall.
 4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika