Laboratorij za mikroelektroniko

Laboratorij je aktiven na področjih raziskav, razvoja in izobraževanja v mikroelektroniki in mikrosistemih.

Vsebina raziskav:

Razvoj procesnih modulov za tehnologijo CMOS (BiCMOS)
Vezja po naročilu za elektronsko industrijo
Raziskave in analiza kompleksnih mikrosistemov
Raziskave in razvoj novih načrtovalskih metodoligij in načrtovalskih orodij za kompleksne analogno digitalne signale

Člani:

 • Ivica Bertocchi
 • Bruno Cacovich
 • Miha Cacovich univ. dipl. mikr.
 • Boštjan Fink
 • as. – raz. dr. Miha Gradišek mag. inž. el.
 • Jan Kavčič dipl. inž. el. (VS)
 • Ratimir Kuzma Cigoj univ. dipl. inž. kem. tehnol.
 • Franci Novak
 • izr. prof. dr. Anton Pleteršek univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Drago Strle univ. dipl. inž. el.
 • as. Žiga Šmelcer mag. inž. el.
 • dr. Andrej Švigelj univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Janez Trontelj univ. dipl. inž. el.
 • znan. sod. dr. Janez ml. Trontelj univ. dipl. inž. rač. in inf.
 • as. Ajda Tuševski mag. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411