Laboratorij za strojni vid

Dejavnost Laboratorija za strojni vid se osredotoča na področje videoračunalniških znanosti in tehnologij. Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij mikrokrmilniških vgradnih sistemov, komunikacijskih sistemov v avtomatiki, porazdeljenih sistemov, industrijske elektronike in sistemov strojnega vida.

spletna stran:

http://vision.fe.uni-lj.si

člani:

Marko Gorjanc , soba AN108C/1-LOEE, AZ301/1-LS, tel.: 261,836
prof. dr. Stanislav Kovačič univ. dipl. inž. el., soba AZ303/1-KLA, tel.: 310
as. dr. Rok Mandeljc univ. dipl. inž. el., soba AZ306-KLA, tel.: 203
Jon Natanael Muhovič mag. inž. rač. in inf.
izr. prof. dr. Boštjan Murovec univ. dipl. inž. el., soba AZ308-KLA, tel.: 265
doc. dr. Janez Perš univ. dipl. inž. el., soba AZ305-KLA , tel.: 876