Laboratorij za strojnointeligenco

Laboratorij za strojno inteligenco je nastal v letu 2017 z združitvijo Laboratorija za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS) in Laboratorija za Strojni Vid in je del Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

V Laboratoriju se izvaja tako pedagoško kot tudi raziskovalno delo. V okviru pedagoškega dela se v LSI-ju izvajajo naslednji predmeti: razpoznavanje vzorcev, signali, analiza signalov, govorne in slikovne tehnologije, inteligentni sistemi v avtomatiki, informacija in kodi, seminar iz biometričnih sistemov, naključni procesi in signali, jezikovne in spletne tehnologije, slikovne tehnologije, računalniški vid, elektronika z digitalno tehniko, elektronika v avtomatiki, komunikacije v avtomatiki in vgradni sistemi. Člani laboratorija so raziskovalno dejavni na področjih, povezanih s vsebino naštetih predmetov, s čimer zagotavljajo aktualnost predavanih vsebin. Nedavne objave članov laboratorija so dosegljive na LSI strani s publikacijami.

Raziskovalno delo laboratorija je usmerjeno predvsem v: govorne in slikovne tehnologije, računalniški in strojni vid, strojno učenje, umetno inteligenco in razpoznavanje vzorcev. V okviru dela na govornih tehnologijah se člani laboratorija posvečajo problemom kot je samodejno razpoznavanje (slovenskega) govora, sintetiziranje (slovenskega, emocionalno obarvanega) govora, razpoznavanje govorcev, izgradnji sistemov za dialog, prostorsko lokalizacijo na podlagi akustičnih signalov, komunikaciji človek-stroj, ipd. Na področju slikovnih tehnologij je pozornost članov laboratorija usmerjena predvsem na področje biometričnih sistemov (razpoznavanje obrazov, odtisov dlani, prstnih odtisov, itd.), kjer aktivno sodelujejo s tujimi univerzami, organizirajo odmevne mednarodne konference in delavnice ter s svojim raziskovalnim delom prispevajo k razvoju področja.

Spletna stran: https://lmi.fe.uni-lj.si/

Člani:

 • as. – raz. Žiga Babnik mag. inž. rač. in inf.
 • izr. prof. dr. Simon Dobrišek univ. dipl. inž. el.
 • Marko Gorjanc
 • as. dr. Klemen Grm mag. inž. el.
 • as. Marija Ivanovska mag. inž. el.
 • as. dr. Janez Križaj univ. dipl. inž. el.
 • Ajda Lampe mag. inž. rač. in inf.
 • prof. dr. France Mihelič univ. dipl. mat.
 • as. Jon Natanael Muhovič mag. inž. rač. in inf.
 • izr. prof. dr. Boštjan Murovec univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Janez Perš univ. dipl. inž. el.
 • as. Peter Rot mag. inž. rač. in inf.
 • red. prof. dr. Vitomir Štruc univ. dipl. inž. el.
 • dr. Mario Žganec univ. dipl. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411