Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko

Laboratorij združuje pedagoške in raziskovalne dejavnosti s področja osnov elektrotehnike in elektromagnetike v okviru istoimenskih predmetov na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji.

Na prvi stopnji je poudarek na razvoju, izdelavi in postavitvi laboratorijskih vaj in eksperimentov, na izdelavi video gradiv, učbenikov, navodil za vaje in sistema za avtomatizacijo postopkov pisnega preverjanja znanja. Na drugi stopnji je poudarek na numeričnih metodah v elektromagnetiki in na uvajanju študentov v reševanje inženirskih problemov s področja elektromagnetnih polj, ki vključuje teoretični, matematični, numerični, programerski in analizni del. Na tretji stopnji se študenti ukvarjajo s problemi, ki so mnogokrat interdisciplinarne narave in posegajo v tematiko elektromagnetnih polj.

Teme raziskav sodelavcev laboratorija zajemajo uporabo numeričnih metod v elektromagnetiki, problematike indukcijskega segrevanja, presoje elektromagnetne kompatibilnosti, vrednotenja elektromagnetnih polj v okolici naprav in postrojev, zastiranja elektromagnetnih polj in analize ter sinteze elektromagnetnih aplikacij.

člani:

as. dr. Edi Bulić univ. dipl. inž. el., soba AS103-KAB, tel.: 8822
Marjan Dolinšek dipl. inž. el. (VS), tel.: 8754
prof. ddr. Iztok Humar univ. dipl. inž. el., soba KAB–AS102, tel.: 8806
doc. dr. Marko Meža univ. dipl. inž. el., soba KAB–AS101, tel.: 8486
doc. dr. Samo Penič univ. dipl. inž. el., soba AS103-KAB, tel.: 8822
izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj univ. dipl. inž. el., soba AS104-KAB , tel.: 8232
as. Kristjan Vuk Baliž mag. inž. el., soba AS104-KAB, tel.: 8232