Laboratorij za energetske strategije

Laboratorij za energetske strategije

Laboratorij za energetske strategije (LEST) od leta 2000 deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko.   

Področje delovanja laboratorija obsega trg z električno energijo, načrtovanje proizvodnje električne energije in energetskih sistemov, razvoj novih rešitev v energetiki, implementacijo obnovljivih virov in hranilnikov energije v elektroenergetski sistem, energetsko učinkovitost in učinkovito rabo energije ter pametna omrežja.

Glavni namen raziskovalnega dela laboratorija je preučevanje in zagotavljanje strateških rešitev na področju zelenega energetskega prehoda. Znanje, ki ga pri znanstvenem delu pridobivamo, skušamo v čim večji meri aplicirati ter testirati v realnem okolju skozi pilotne lokacije in omogočiti komercializacijo razvitih rešitev.

Člani LEST smo dejavni tako v domačem kot v mednarodnem energetskem sektorju. Sodelujemo s slovensko industrijo, vključujemo se v evropske raziskovalne projekte ter vzdržujemo odnose z domačo akademsko skupnostjo in številnimi mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami. Udeležujemo se tako nacionalnih kot mednarodnih konferenc. Hkrati si prizadevamo širiti znanje in obveščati o napredku projektov z organizacijo različnih dogodkov, vključno z vabljenimi predavanji, mednarodnimi konferencami in poletnimi šolami. Poleg tega študente vabimo, naj se nam pridružijo na študentski izmenjavi ali praksi. Pod našim vodstvom so bila dokončana številna diplomska, magistrska in doktorska dela.

 

spletna stran:

https://lest.fe.uni-lj.si/

člani:

as. - raz. dr. Gašper Artač univ. dipl. inž. el., soba A308C, tel.: 8222
Chloé Julie Caroline Fournely , soba A308C, tel.: 8222
Janez Gregor Golja mag. inž. el., soba A308C, tel.: 8222
izr. prof. dr. Andrej Ferdo Gubina univ. dipl. inž. el., soba AZ106-KAB , tel.: 8830
Marjana Harej mag. posl. ved, soba A308C, tel.: 8222
Jan Jeriha mag. inž. el., soba A308C, tel.: 8222
Katarina Kern univ. dipl. inž. arh., soba A308C, tel.: 8222
Edin Lakić univ. dipl. inž. el., soba A308C, tel.: 8222
as. - raz. dr. Tomi Medved univ. dipl. inž. el., soba A308C, tel.: 8222
Matej Pečjak mag. inž. el., soba A308C, tel.: 8222
Tamara Smolej univ. dipl. fil., soba A308C, tel.: 8222
Jernej Zupančič mag. inž. el., soba A308C, tel.: 8222