Predstavitev

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika


Trajanje študijskega programa: 3 leta
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 180

Prvi letnik študija je skupen, v drugem letniku pa se študentje usmerijo v eno od petih študijskih smeri:

 • Avtomatika,
 • Elektronika,
 • Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev,
 • Informacijsko komunikacijske tehnologije (Telekomunikacije),
 • Tehniška kakovost.


Moduli študijskega programa (moduli so izbirni v zimskem semestru 3. letnika ne glede na smer študijskega programa):


Strokovni naslov diplomanta / diplomantke:
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) / diplomirana inženirka elektrotehnike (VS)
Okrajšava naslova je v obeh primerih dipl. inž. el. (VS).

Temeljni cilji programa so:
 

 • zagotoviti kakovostno aplikativno znanje s področja elektrotehnike,
 • omogočiti hitro in učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi,
 • podati podlago za samostojno sledenje razvoja stroke v sklopu vseživljenjskega učenja,
 • podati solidno osnovo za študij na 2. stopnji elektrotehnike,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe.

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:
 

 • zmožnost definiranja, razumevanja in reševanja problemov na področju elektrotehnike,
 • sposobnost kritičnega vrednotenja konkretnih rešitev,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • sposobnost samostojnega sledenja razvoja stroke,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s sorodnih področij.

 

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Aplikativna elektrotehnika 2023/2024

Predstavitveni zbornik: Aplikativna elektrotehnika 2022/2023

Predstavitveni zbornik: Aplikativna elektrotehnika 2021/2022

Predstavitveni zbornik: Aplikativna elektrotehnika 2020/2021

Predstavitveni zbornik: Aplikativna elektrotehnika 2019/2020

Predstavitveni zbornik: Aplikativna elektrotehnika 2018/2019

Predstavitveni zbornik: Aplikativna elektrotehnika 2017/2018

Predstavitveni zbornik: Aplikativna elektrotehnika 2016/2017